Content area

|
|

Expression af IL-10 i mycosis fungoides belyst med in situ-undersøgelser og in vitro-studier

Forfatter(e)
Line Buhl: Line Buhl

Ph.d.-afhandlingen er udarbejdet under ansættelser ved de patologiske institutter på Århus Universitetshospital og Vejle Sygehus.

Undersøgelser af mycosis fungoides (MF) med immunhistokemisk teknik på hudbiopsier fra otte patienter viste, at både pleomorfe og monomorfe T-celler i infiltrater i MF udtrykker IL-10, som således ikke kan skelne mellem morfologisk forskellige T-celler. IL-10 kan derfor næppe bruges som malignitetsmarkør eller relateres til sygdomsstadiet.

Et modelsystem, der er baseret på maligne og benigne T- cellelinier, blev anvendt til undersøgelse af anti-IL-l 0-specificiteten, og desuden blev cellemodellen, som noget nyt, anvendt til funktionelle studier af neoplastiske og non-neoplastiske T-celler fra patienter med MF.

Der blev gjort tre hovediagttagelser. Først viste undersøgelserne, at tumorcellelinierne havde antigenpræsenterende egenskaber. Dette blev baseret på, at tumorcellenes fænotype var forenelige med antigenpræsenterende celler. Tumorcellelinier kunne prime non-maligne T-celler til vækst og aktivere autologe tumorcellelinier til cytokinproduktion.

Dernæst peger cytokinprofilerne fra cellelinierne på IFN-γ som det dominerende cytokin produceret af de non-maligne T-celler. Da IFN-γ er vist at have afgørende betydning for hyperkeratose i psoriasis er det nærliggende at tro, at dette cytokin udløser den psoriasiforme hyperkeratose i MF og er væsentlig i sygdomspatogenesen. IL-10-produktionen afspejler et komplekst mønster, der er relateret til aktiveringsmekanisme mere end til typen af effectorcelle.

Endelig er CD8+-cellelinier fundet at have specifik cytotoksisk effekt på autologe tumorcellelinier fra en MF- og en Sezary-patient, hvilket muligvis åbner for fremtidige behandlingsperspektiver.

Forf.s adresse: Strandvejen 142, 8000 Århus C. E-mail: line.buhl@aas.avh.dk

Forsvaret fandt sted den 4. januar 2002.

Bedømmere: Peter Ebbesen, Gitte Kerndrup og Else Tønnesen .

Reference: 
Ugeskr Læger 2002;164(03):
Blad nummer: 

Right side

af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar