Skip to main content

Fodboldtræning associeret til reduceret BMI og øget antioxidativ kapacitet

Redigeret af Kreesten Meldgaard Madsen, kreesten@dadlnet.dk

21. mar. 2016
2 min.

Aktuelle lille randomiserede studie med 27 utrænede mænd undersøgte effekten af 52 ugers fodboldtræning og 52 ugers styrketræning (styrke). Deltagerne (gennemsnitsalder 68,1 år ± 2,1 standardafvigelse (SD)) blev randomiseret i en fodboldgruppe (n = 9), en styrketræningsgruppe (n = 9) og en kontrolgruppe (n = 8). Fodboldgruppen trænede to gange en time om ugen i projektets første fire måneder og tre gange en time om ugen i den resterende del af projektperioden. Det gav i fodboldgruppen et træningsgennemsnit på 1,7 (± 0,3 SD) gange om ugen i interventionsperioden, mens de i styrketræningsgruppen trænede 1,8 (± 0,3 SD) gange om ugen. Muskelfunktion og kropssammensætning blev bestemt efter 16 uger og 52 uger. I fodboldgruppen faldt det gennemsnitlige BMI med 1,5% (p < 0,05) efter 16 uger og med 3,0% (p < 0,01) efter 52 uger, mens det var uændret i styrketræningsgruppen og steg med 2% (p < 0,05) i kontrolgruppen. I fodboldgruppen steg superoxiddismutase 2 (antioxidant)-niveauet med 59% (p < 0,05) efter 52 uger, mens det var uændret i styrketrænings- og kontrolgruppen. I styrketræningsgruppen steg lean body mass med 3% hhv. 2% efter 16 og 52 uger, mens den ikke ændredes i fodbold- eller kontrolgruppen. Man fandt altså i dette studie, at fodboldtræning gennem et år nedsatte BMI og øgede den antioxidative kapacitet, mens et års styrketræning øgede muskelmassen og lean body mass i ældre mænd.

Professor Henning Langberg, Afdeling for Social Medicin, Sund Vækst Huset, Københavns Universitet, vurderer: ”Fysisk formåen falder med alderen, og dette studie, gennemført på en lille gruppe utrænede ældre mænd, viser, at aldrende muskulatur besidder evnen til at respondere positivt på træning. Således opnåede de ældre mænd efter et års træning øget muskelmasse (styrketræning) eller vægttab (fodboldtræning). Imidlertid ved vi, at en sådan effekt er forbigående, såfremt træningen ikke vedligeholdes. Det rigtigt interessante kliniske spørgsmål er derfor, hvad der sker, når de ældre mænd slippes. Er 12 måneders træning nok til at inducere nye vaner, eller falder de ældre tilbage til gamle vaner og et liv som utrænet? Studiet understreger, at der er meget vundet, såfremt de kan forblive aktive”.

Andersen TR, Schmidt JF, Pedersen MT et al. The effects of 52 weeks of soccer or resistance training on body composition and muscle function in +65-year-old healthy males – a randomized controlled trial. PLoS One 2016;11:e0148236.

Interessekonflikter: ingen