Content area

|
|

Forebyggelse af fald på plejehjem

Randomiseret studie på 84 engelske plejehjem viser, at multifaktoriel intervention udviklet i samarbejde med beboerne og de ansatte kan forebygge fald og er kosteffektiv.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Et fald kan hos ældre have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser i form af frakturer og hjernerystelse. Risikoen for fald stiger kraftigt med alderen og er høj blandt beboere på plejehjem. Et nyt stort britisk randomiseret studie undersøger effekt af multifaktoriel intervention på 84 britiske plejehjem for ældre eller demente borgere. På 39 plejehjem indførte man forebyggende indsatser, mens de resterende 45 plejehjem fungerede som kontroller. Studiets primære effektparameter var incidens af fald i perioden 91-180 dage efter interventionens start. Studiet viste en ca. 43% lavere risiko for fald (rateratio = 0,57 (95% KI: 0,45-0,71)). De ekstra omkostninger ved interventionen blev sammenlignet med den helbredsrelaterede livskvalitet hos beboerne og blev fundet kosteffektive.

Professor Jesper Ryg, Geriatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet, kommenterer: »Fald udgør en særlig risiko for plejehjemsbeboere. Det er påvist, at 40% af deres hospitalsindlæggelser er faldrelaterede. Dette velgennemførte cluster-randomiserede studie inkluderer 1.657 ældre plejehjemsbeboere, hvoraf 67% var demente. Før studiet var ansatte og beboere involveret i udviklingen af interventionen. Vi ved, at faldforebyggelse kræver multifaktorielle interventioner, som i dette studie bestod af oplæring af plejehjemsansatte i identifikation og håndtering af forskelligartede faldrisici. Studiet påviste faldreduktion i de første seks måneder. Da plejehjemsbeboere har relativt kort restlevetid, er studier med effektmål inden for kort tidshorisont vigtige. Det kunne være spændende at se, om effekten kunne bevares ved gentagen undervisning af personalet. Vi har brug for kliniske studier som dette, hvor det er lykkedes at inkludere multimorbide og kognitivt svækkede ældre. Det er også prisværdigt med forfatternes opmærksomhed på de økonomiske konsekvenser. Man må konkludere, at studiet viser, at fokus og undervisning virker – men skal vedligeholdes for at opretholde effekt. Det kunne være interessant at gentage studiet i en dansk kontekst, for der er brug for mere fokus på faldforebyggelse hos højrisikogrupper herhjemme«.

Logan PA, Horne JC, Gladman JRF et al. Multifactorial falls prevention programme compared with usual care in UK care homes for older people: multicentre cluster randomised controlled trial with economic evaluation. BMJ 2021;375:e066991.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer