Skip to main content

Forebyggende medicin betyder, at færre bliver smittet med hiv

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

16. nov. 2015
2 min.

Flere studier har vist, at mænd, som på daglig basis tager såkaldt pre-exposure prophylaxis (PreP), har en markant nedsat risiko for at blive smittet med hiv. Man ved imidlertid ikke, om PreP samtidig medfører en mere udtalt risikoadfærd, som potentielt kunne modvirke den umiddelbare gevinst. Formålet med dette engelske randomiserede studie var således at undersøge dette.

I studiet inkluderede man over en periode på ca. 16 måneder 544 hiv-negative mænd, som angav at have haft ubeskyttet analsex inden for de forudgående 90 dage. Deltagerne blev randomiseret (1:1) til at modtage daglig tabletbehandling med tenofovirdisoproxil + emtricitabin, enten med det samme (gruppe A) eller efter et år (gruppe B).

Allerede et halvt år efter inklusionsperiodens ophør valgte man at stoppe forsøget pga. en betydende effektforskel. Således blev der i gruppe A diagnosticeret tre tilfælde af hiv (1,2/100 personår; 94% opfølgning). For gruppe B var tallet 20 (9,0/100 personår; 90% opfølgning), uanset at man også til denne gruppe havde engangsordineret post-exposure prophylaxis 174 gange (relativ reduktion 86%; 90% konfidens-interval (KI) 64-96; p = 0,0001; absolut difference 7,8/100 personår; 90% KI: 4,3-11,3). Det svarede til, at man ville skulle give PreP i et år til i alt 13 mænd (90% KI: 9-23) for at undgå et tilfælde af hiv. Der blev ikke registreret nogen alvorlige bivirkninger, men i 28 tilfælde resulterede bivirkninger, hyppigst kvalme, hovedpine og ledsmerter, i behandlingsophør før tid. Mht. forekomst af andre seksuelt overførte sygdomme, inkl. rektal gonorré og klamydia, var der ingen forskel mellem de to grupper.

Overlæge Lars Jørgen Østergaard, Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Forebyggende hiv-medicin er samme princip, som når rejsende til malariaområder tager malariamedicin. Men hiv-smitte sker her i landet, og medicinsk hiv-forebyggelse kan reducere epidemiens omfang i Danmark. Oplagte målgrupper er mænd, der har sex med mænd og samtidig stor risikoadfærd, samt f.eks. »sexturister«. Et nationalt forebyggelsesprogram vil være en investering som al anden forebyggelse, og med den høje effekt og den lave bivirkningsgrad skal investeringen nok betale sig. Samtidig rådgivning er en forudsætning«.

McCormack S, Dunn DT, Desai M et al. Pre-exposure prophylaxis to prevent the acquisition of HIV-1 infection (PROUD): effectiveness results from the pilot phase of a pragmatic open-label randomised trial. Lancet 2015 pii: S0140-6736(15)00056-2 [e-pub ahead of print].

Interessekonflikter: LJØ har modtaget foredragshonorar fra Gilead, Janssen og Abbvie og er bestyrelsesformand i AIDS-fondet.