Skip to main content

Forekomst af gener af betydning for panikangst i den færøske befolkning

Cand.scient. Hans Atli Dahl: Forf.s adresse: Toften 205, 5330 Munkebo. E-mail: hans.atli@munkebo-borger.dk Forsvaret fandt sted den 22. juni 2007. Bedømmere: Flemming Pociot, David Woldbye og Anne-Marie Gerdes. Vejledere: T orben A. Kruse og August G. Wang.

10. aug. 2007
2 min.

Ph.d.-afhandlingen er antaget ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Odense. Projektet er udført på Afdeling for Biokemi, Farmakologi & Genetik, Odense Universitetshospital.

Panikangst er en psykisk lidelse, karakteriseret ved spontane, uprovokerede angstanfald. Sygdommen rammer 1-3% af befolkningen og er dobbelt så hyppig blandt kvinder som mænd. Selv om der er indikationer for, at de centrale neurotransmittersystemer er involveret i sygdomsudviklingen af panikangst, er der endnu ikke fundet molekylærgenetiske beviser for, at gener i disse pathways er involveret i sygdomsudviklingen, og årsagen til sygdommen er stadig uvis.

Formålet med projektet er at identificere gener af betydning for udviklingen af panikangst. Da sygdommen sandsynligvis skyldes et samspil mellem mange gener samt miljøfaktorer, er det af betydning for undersøgelsen at få reduceret den bagvedliggende genetiske og miljømæssige kompleksitet mest muligt. Med et lavt antal grundlæggere, efterfulgt af isolation og lille immigration i århundreder, anses den færøske population for at være blandt de mest genetisk homogene populationer i Europa. Disse forhold øger styrken for identifikation af genetiske risokofaktorer bag komplekse sygdomme såsom panikangst.

Med udgangspunkt i 13 panikangstpatienter og 43 kontrolindivider fra Færøerne har vi udført en genomskanning med 684 DNA-markører. Tre kromosomale regioner blev observeret signifikant hyppigere i sygdomsgruppen end i kontrolgruppen. To regioner på hhv. kromosom 4p16.1 og 19p13.2 kunne ikke indsnævres til en egentlig lokalisation af potentielle sygdomsgener i indeværende patientmateriale, men regionerne indeholder sandsynligvis gener af betydning for udviklingen af panikangst. Den tredje region kunne derimod indsnævres til kun at indeholde et potentielt kandidatgen - en natriumkanal udtrykt i nerveceller. Fire enkeltbasevariationer (SNPs) i 3'-utranslaterede region (UTR) af genet blev identificeret med significant hyppigere forekomst blandt panikangst- patienterne end blandt kontrolindividerne.

Dette er det første gen identificeret for panikangst og observationen åbner for en helt ny pathway bag sygdomsætiologien. Genet forsøges patenteret, og resultaterne forsøges ligeledes verificeret i en ny og større samplepopulation.