Content area

|
|

Genetic aspects of cleft lip and palate

Forfatter(e)
Læge Linda P. Jakobsen: Forf.s adresse: Solsortvej 85, DK-2000 Frederiksberg. E-mail: linda@imbg.ku.dk Forsvaret finder sted den 19. marts 2007, kl. 14.30, Auditorium 2, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, København. Bedømmere: Odont Sven Kreiborg, Jens Michael Hertz og Jeffrey C. Murray, USA. Vejledere: Niels Tommerup og Mary Knudsen .

Afhandlingen er baseret på arbejde udført på Wilhelm Johannsen Centret for Funktionel Genom Forskning og Klinik for Plastikkirurgi & Brandsårsbehandling, Rigshospitalet, i perioden 2003-2006, og består af i alt fire studier.

Formålet med afhandlingen var at belyse genetiske aspekter ved læbe-gane-spalte. Dette blev søgt opfyldt ved at undersøge patienter med Pierre Robin Sekvens (PRS), en gruppe af patienterne med læbe-gane-spalte, som har isoleret ganespalte og mikrognathi. Desuden blev der udarbejdet gen ekspressions profiler i læbe- og ganevæv fra patienter med forskellige former for læbe-gane-spalte, og en genomscanning af en familie med flere medlemmer med læbe-gane-spalte (multiplex) blev udført.

Det blev vist, at en del af årsagerne til PRS muligvis kan forklares ved ændret regulering af generne SOX9 og KCNJ2.

Genekspressionsstudiet i læbe- og ganevæv fra patienter med forskellige former for læbe-ganespalte, tydede på, at genet for osteopontin og flere andre gener, hvor nogle af disse normalt er involveret i immunresponset, kan spille en rolle for udviklingen af ganespalte, samt at disse gener kan have forskellig funktion i forskellige typer af ganespalte.

Endelig tydede en genomscanning af en multiplex-familie med læbe-gane-spalte på mulig kobling til et område (1q32) tæt på et kendt læbe-gane-spalte-gen, IRF6 , dog uden at inkludere IRF6 i intervallet. Dette kan tyde på, at koblingsintervallet indeholder gener eller ikkekodende elementer, der regulerer IRF6.

Samlet set peger disse studier på flere nye kandidatgener og signaleringsveje, som kan være involveret i de genetiske årsager til læbe-gane-spalte, og dermed også på hvor, en del af den fremtidige forskning i årsager til læbe-gane-spalte bør fokuseres.

Reference: 
Ugeskr Læger 2007;169(11):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar