Content area

|

Genetisk screening af adopterede raske og af kommende forældre

To statusartikler diskuterer praktiske og etiske aspekter af genetisk screening i forbindelse med planlægning af graviditet og adoption.
Genetisk screening kan afdække forældres risiko for at få et barn med alvorlig genetisk sygdom.
Forfatter(e)
Redaktionen

Selv om de fleste genetiske sygdomme er sjældne, udgør de ca. 20% af mortaliteten og morbiditeten i barnealderen. To statusartikler, som publiceres i denne uge, belyser forskellige sider af genetisk screening: screening af kommende forældre og screening af adopterede raske. I den første artikel diskuterer Smed et al. undersøgelse af blodprøver fra forældreparret, som kan finde sted inden graviditet eller tidligt i graviditeten med fokus på de muligheder, som i dag kan tilbydes til risikopar. I den anden artikel af Wriedt et al. diskuterer forfatterne fordele og ulemper ved genetisk screening af adopterede raske individer og konkluderer, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger retningslinjer for denne type screening.

Læs statusartiklerne
Genetisk screening af kommende forældre
Vibe Madsen Smed, Olav Bennike Bjørn Petersen, Anne-Marie Axø Gerdes et al

Genetisk screening af adopterede raske individer
Tanja Røhmer Wriedt, Anne-Marie Axø Gerdes, Laura Kirstine Roos et al

Right side

af Hanne Hulgaard | 19/04
1 Kommentar
af Henrik Isaksen Dietz | 19/04
2 kommentarer
af Bjørn Asser Hansen | 17/04
1 Kommentar
af Christian Emil Møller | 17/04
8 kommentarer
af Søren Bache | 17/04
3 kommentarer
af Kristina Herbst | 17/04
2 kommentarer