Skip to main content

Gentaget antibiotikakur ved fortsatte symptomer efter eksacerbation af KOL

Gentaget antibiotikakur til patienter med KOL, som 14 dage efter en eksacerbation havde fortsatte symptomer og/eller forhøjet CRP-niveau, førte ikke til hurtigere bedring.

Foto: Colorbox
Foto: Colorbox

Redigeret af Lene Agersnap, agersnap@dadlnet.dk

14. jul. 2020
2 min

Eksacerbationer i KOL er en hyppig årsag til lægekontakter i almen praksis og indlæggelser på hospital. Et nyt dobbeltblindet randomiseret multicenterforsøg med i alt 826 patienter (GOLD II-IV) sammenligner antibiotikum (ciprofloxacin) med placebo. Tiden til næste eksacerbation inden for en 90-dagesperiode ændres ikke af antibiotisk behandling, og der er heller ikke signifikante forskelle på hverken livskvalitetsscore eller lungefunktion i de to grupper.


Professor, overlæge Peter Lange, Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, og Københavns Universitet kommenterer: »Studiet af Ritchie et al er interessant og relevant, da mange patienter med KOL-eksacerbation retter sig langsomt efter den initiale behandling, hvilket ofte fører til en fornyet antibiotikakur i den daglige kliniske praksis. Det er flot, at man har kunnet undersøge effekt af fornyet antibiotikakur i et randomiseret design, men studiet har nogle svagheder. Kun 28% af patienterne havde purulent sputum ved randomisering, og 17% blev inkluderet, alene fordi de havde forhøjet CRP, selvom deres symptomer var bedret. Dette tyder på, at det ikke var den mest symptomtunge patientgruppe, som gik ind i undersøgelsen. Det havde været optimalt, hvis kun patienter med purulent sputum, som giver mistanke om bakteriel infektion, var blevet inkluderet. Til trods for disse svagheder viser studiet, at vi ikke automatisk skal gentage antibiotikakuren blandt patienter med KOL-eksacerbation og persisterende symptomer, medmindre der er gode grunde til at mistænke bakteriel infektion, eller der er påvist bakterier i ekspektoratet«.


Ritchie AI, Brill SE, Vlies BH et al. Targeted retreatment of incompletely recovered COPD exacerbations with ciprofloxacin: a double-blind, randomised, placebo-controlled, multicentre phase III trial. Am J Respir Crit Care Med 8. apr 2020 (e-pub ahead of print).


Interessekonflikter: ingen.