Skip to main content

Growth and reproductive function of children conceived by intra-cytoplasmic sperm injection

Læge Claudia Mau Kai: Forf.s adresse: Solbakken 7, DK-2830 Virum. E-mail: claudia_mau@hotmail.com Forsvaret finder sted den 26. oktober 2007, kl.14.00, Auditorium 1, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, København. Bedømmere: Birthe Høgh, Thue Erik Bryndorf og Niels Thomas Hertel. Vejledere: Niels E. Skakkebæk, Anders Juul og Anne Loft.

14. sep. 2007
2 min.

Denne ph.d.-afhandling er baseret på tre originalartikler udgået fra Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, afsnit 5064, i samarbejde med Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet, afsnit 4071.

Den stigende infertilitet i verden har ført til udvikling af undfangelsesmetoderne in vitro-fertilisation (IVF) og intra- cytoplasmic sperm injection (ICSI). De første børn blev født i hhv. 1978 og 1992.

Fødselsdata fra graviditeter blev indhentet og børnene undersøgt, når de var tre, 18 og 36 måneder gamle og som femårige. I tremånedersalderen og i femårsalderen blev en blodprøve taget fra cirka 60% af alle børnene og deres fædre.

Vi fandt mindre forskelle i opnåelse af target- højde og iserum insulin-like growth factor I-niveauer sammenlignet med naturligt undfangne (NU) babyer.

Niveauerne af serumtestosteron var signifikant lavere (27%) og luteiniserende hormon/testosteron-ratio var signifikant højere (60%) hos drenge undfanget ved ICSI sammenlignet med NU-drenge. Dette tyder på en nedsat funktion af Leydigcellerne hos drenge undfanget ved ICSI med sædceller fra oligozoospermiske mænd.

I ICSI/IVF-gruppen havde 0,4% en komplet azoospermia-faktor c-deletion på Y-kromosomet, 2,7% en gr/gr-deletion og 4,2% en b2/b3-deletion (begge partielle deletioner). Alle deletioner blev overført til deres raske sønner. Vores fund tyder på, at både gr/gr- og b2/b3-deletioner repræsenterer en genetisk risikofaktor for mandlig infertilitet.

Den stigende brug af ICSI kan bidrage til den faldende fertilitet. Der er behov for systematiske opfølgende undersøgelser indtil den fertile alder af ICSI-børn og herefter af deres afkom for endeligt at kunne evaluere sikkerheden af denne reproduktionsmetode.