Skip to main content

Haloperidol til delirøse patienter på intensivafsnit

Randomiseret placebokontrolleret studie finder ingen gavnlig effekt af haloperidol på antallet af dage i live 90 dage efter udskrivelsen, men antyder alligevel en potentiel gavnlig effekt på overlevelsen.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@daldnet.dk

8. dec. 2022
02 min

Delirium forekommer hyppigt blandt patienter på intensivafsnit. Nyt internationalt studie under dansk ledelse undersøger effekt af intravenøst givet haloperidol versus placebo i et dobbeltblindet randomiseret design. I alt 1.000 patienter blev randomiseret på 16 intensive afsnit i fem europæiske lande. Som primært effektparameter anvendte man antallet af dage i live og udskrevet 90 dage efter randomiseringen. Forfatterne konkluderer, at der ikke var signifikant forskel mellem haloperidol og placebo med hensyn til dette udfald (haloperidol 36% versus placebo 33%). Studiet antyder dog en mulig effekt af haloperidolbehandling på 90-dagesmortalitet med 36% i haloperidolarmen versus 43% i placeboarmen.

Afdelingslæge, klinisk lektor Asger Granfeldt, Aarhus Universitetshospital kommenterer: »Evidensen for behandlingen af delirøse patienter på intensivafdeling er meget begrænset, hvorfor resultaterne var længe ventet. Studiet er metodologisk velgennemført, placebokontrolleret og dobbeltblindet. Typen af delirium var ligeligt fordelt mellem hypoaktivt og hyperaktivt delirium. Selvom forskellen i det primære endepunkt ikke var statistisk signifikant, var der flere sekundære endepunkter som pegede på en positiv effekt af haloperidol for eksempel dage i live og uden deliriu,: Haloperidol 58% versus placebo 53%. Det skal bemærkes, at en meget stor del af patienterne modtog supplerende medicin mod delirium (haloperidol 58% versus placebo 62%), hvilket peger på, at der stadig er brug for forskning i behandlingen af patienter med delirium på intensiv. Et vigtigt fund var ingen forskel mellem grupperne i antallet af bivirkninger, dog var det samlede antal rapporterede events meget lavt. Et interessant fund var den lavere dødelighed i haloperidolarmen, som dog skal tolkes med forsigtighed, da det ikke var det primære endepunkt. Studiet vil derfor uden tvivl føre til en diskussion omkring brugen af haloperidol, herunder om det skal være standardbehandling fremover«.

Andersen-Ranberg NC, Poulsen LM, Perner A et al. Haloperidol for the treatment of delirium in ICU patients. N Engl J Med 2022 (online 26 okt).

INTERESSEKONFLIKTER: Asger Granfeldt har modtaget personlig betaling som medlem af data and safety monitorering board for Noorik Pharmaceuticals og som konsulent for NMD Pharma.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen