Skip to main content

Håndtering af forskellige typer af urinvejsinfektioner (UVI)

Der er forskel på håndtering af simpel UVI hos raske, unge kvinder, kompliceret UVI hos mænd, UVI hos personer med neurogen blære, og UVI hos patienter med urinvejsabnormiteter eller immunsuppression.
Uddrag af figur 1
Uddrag af figur 1

Redaktionen

1. aug. 2022
1 min.

Ved urinvejsinfektioner ses en kolonisering af urinvejene med uropatogene bakterier, hvilket medfører et inflammatorisk respons. Statusartiklen af Andersen et al definerer forskellige former for UVI og påpeger, at de forskellige tilstande kræver en differentieret udredning og behandling. Forfatterne omtaler også ikkeantibiotiske alternativer og konkluderer blandt andet, at asymptomatisk bakteriuri ikke skal behandles, på nær hos børn, gravide og patienter, der skal opereres i urinvejene.

Læs statusartikelSimple, recidiverende og komplicerede urinvejsinfektioner
Karin Andersen, Louise Thomsen Schmidt Arenholt, Kristian Stærk, Thomas Emil Hansen & Lars Lund