Content area

|
|

Helicobacter-arters mulige betydning ved leversygdomme

Forfatter(e)
Stud.med. Maria Engedal Rasmussen, læge Liv Ebbeskov Lauritsen & overlæge Leif Percival Andersen Rigshospitalet, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling 9301 og Infektionshygiejnisk Enhed 9101, og Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
###vp05070048-1######vp05070048-2######vp05070048-3######vp05070048-4### Helicobacter- arter er fundet i ekstragastrisk væv hos mennesker og mus, og det er påvist, at hepatisk infektion med H. hepaticus forårsager kronisk hepatitis og hepatocellulært karcinom (HCC) hos mus. Der er gennemgået 18 studier, der omhandler mennesker med sygdomme i det hepatobiliære system. I studier med HCC-patienter blev der fundet resultater, der kunne tyde på en patogen effekt af Helicobacter- arter, hvorimod der i andre studier ikke blev fundet en lignende tendens. Samlet set foreligger der ikke beviser for...
Reference: 
Ugeskr Læger 2008;170(23):2010-2015
Blad nummer: 
Sidetal: 
2010-2015
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side