Skip to main content

Hjernestarter. Sådan træner du din hjerne.

Henning Kirk E-mail: kirk@dadlnet.dk Interessekonflikter: ingen
8. maj 2017
02 min

Som læger vil vi i stigende grad møde patienter, som i moden alder ønsker at holde hjernen »skarp«. Mediernes fokus på kognitiv træning og forebyggelse af demens bidrager hertil. At hjernen er plastisk, er efterhånden en halvgammel erkendelse inden for neuroforskningen, men de praktiske konsekvenser af den erkendelse har endnu ikke fået den opmærksomhed, som den fortjener.

Et stående spørgsmål er, om f.eks. løsning af krydsord eller sudoku har afsmittende virkning på kognitionen mere

generelt. Det korte svar er, at man bliver bedre til at løse krydsord eller sudoku, men at det næppe har større afsmittende effekt.

Troels Wesenberg Kjær giver i sin bog en god og forståelig gennemgang af de biologiske og psykologiske mellemregninger, som relateres til hjernemæssige og kognitive effekter af træning. Ved læsningen når man frem til en række yderst konkrete øvelser, som alle læsere vil kunne praktisere. Men heldigvis lægger forfatteren også vægt på at fortælle om betydningen af fysisk aktivitet og af at bryde dagligdagens rutiner. Og det er vigtigt, for mens der inden for neuroforskningen fortsat er mange diskussioner om effekten af kognitiv træning – f.eks. de mange kommercielle programmer som tilbydes på nettet – giver forskningen i dag mere klare meldinger om de kognitive effekter af fysisk træning.

Bogens stærke side er, at forfatteren lægger vægt på at forklare betydningen af motivation, og at der ofte er store individuelle forskelle på, hvad der motiverer indlæring. Anmelderen må da også bemærke, at flere af øvelserne netop vil kræve en del motivation. Og at man kan spørge, om ikke især engagement i musik og sang vil kunne gavne hjernen mere end avanceret leg med bogstaver, figurer og tal. Der er dog ikke tvivl om, at især læsere i moden alder – og også deres læger – vil kunne hente god viden om hjernen og mulighederne for at udnytte dens plasticitet ved træning.

Forfatter: Troels Wesenberg Kjær

Forlag: FADL's Forlag.

Sider: 181.

Pris: 229,95 kr.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen