Content area

|
|

Hjertestop under sportsudfoldelse

I et nyt studie konkluderes det, at relativt få af hjertestoptilfældene havde været potentielt identificerbare ved screening.

Foto: Colourbox.
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Hjertestop og dødsfald hos yngre raske mennesker i forbindelse sportsudøvelse forekommer sjældent, men hjertestoppet kan være første symptom på skjult hjertesygdom. I nogle lande kræves det, at yngre atleter, der dyrker idræt på konkurrenceniveau, helbredsundersøges forud for konkurrenceidræt og derefter hvert andet år. Værdien af denne screening er omdiskuteret. En ny undersøgelse fra Canada inkluderer 74 tilfælde af hjertestop ved idrætsudøvelse hos personer i aldersgruppen 12-45 år, herunder 16 ved sportskonkurrencer. Forfatterne konkluderer, at under 20% af disse tilfælde havde været potentielt identificerbare ved forudgående screening.

Overlæge Hanne Kruuse Rasmusen, Sportskardiologisk Klinik, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital kommenterer: ”Denne artikel er vigtig, fordi den er baseret på en ambulancedatabase, hvor alle tilfælde af hjertestop i et stort område bliver registreret. Derfor omfatter databasen også overlevere af hjertestop. De finder en lav forekomst af hjertestop blandt idrætsudøvere og en høj overlevelsesrate på over 40%, hvor overlevelsen for en tilsvarende aldersgruppe af ikkeidrætsudøvere er under 20%. Den højere overlevelse skyldes formentlig, at hjertestop blandt idrætsudøvere oftere er bevidnet og derfor fører til hurtigere opstart af basal genoplivning samt brug af hjertestarter. Forfatterne konkluderer, at maksimalt tre ud af 16 tilfælde af hjertestop under konkurrenceidræt ville have været mulige at forebygge ved forudgående screening for skjult hjertesygdom. Dette er i overensstemmelse med holdningen fra Dansk Cardiologisk Selskab (DCS), som ikke anbefaler screening af idrætsudøvere, blandt andet understøttet af en dansk registerbaseret undersøgelse, som viste en mere end dobbelt så stor risiko for pludselig hjertedød blandt aldersmatchede ikkeidrætsudøvere end blandt idrætsudøvere. I aldersgruppen under 35 år er den hyppigste dødsårsag arvelig hjertesygdom. Derfor screener vi i Danmark på anden vis. Alle, uanset idrætsudøvelse eller ej, der har en førstegenerationsslægtning, som er død pludselig og uventet inden 50-årsalderen, tilbydes udredning for arvelig hjertesygdom”.

Landry CH, Allan KS, Connelly KA et al. Sudden cardiac arrest during participation in competitive sports. N Engl J Med 2017;377:1943-53.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer