Content area

|
|

HLA-G in human reproduction: aspects of genetics, function and pregnancy complications

Forfatter(e)
Afdelingslæge Thomas Vauvert Faurschou Hviid: Forf.s adresse: Elmevænget 6B, DK-2880 Bagsværd. E-mail: hviid@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 15. december 2006, kl.14.00, Dam auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, København. Opponenter: Arne Svejgaard og Niels Grunnet.
Undersøgelserne, der ligger til grund for disputatsen, blev udført på de klinisk biokemiske afdelinger på H:S Rigshospitalet og H:S Hvidovre Hospital. Afhandlingen beskriver en række undersøgelser af humant leukocyt-antigen (HLA) klasse Ib-vævstypen, HLA-G, der specielt udtrykkes i placenta under graviditet. Trofoblastcellerne udtrykker ikke de meget polymorfe HLA klasse Ia-vævstyper, men i stedet de stort set monomorfe HLA klasse Ib-molekyler, HLA-E, -F og-G; derudover HLA-C. Formentlig på denne baggrund undgår trofoblastcellerne cellelyse som følge af Natural Killer (NK)-celleaktivitet....
Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(49):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Karen Flink Konstantin-Hansen | 09/04
5 kommentarer
af Tata Marion Ringberg | 08/04
3 kommentarer
af Per Prætorius Clausen | 07/04
6 kommentarer
af Karen Flink Konstantin-Hansen | 06/04
1 Kommentar
af Qazaz Mirza | 05/04
2 kommentarer
af Lise Kay | 05/04
2 kommentarer