Content area

|
|

HMGB1: genetic variation and clinical implications

Forfatter(e)
Læge Brian Kornblit: FORF.S ADRESSE: Haraldsborgvej 56, DK-4000 Roskilde. E-MAIL: brian.kornblit@rh.regionh.dk FORSVARET FINDER STED: den 30. oktober 2009, kl. 17.00, Dam Auditoriet, Panum Instituttet, København. BEDØMMERE: Professor Anne Dickinson , Storbritannien, professor Tom E. Mollnes , Norge, og lektor Anders Elm Pedersen . VEJLEDERE: Lars Vindeløv, Peter Garred og fakultetsvejleder Søren Jacobsen .

Ph.d.-afhandlingen bygger på arbejde udført i Allo-HCT-laboratoriet på Hæmatologisk Afdeling 4041 og Laboratoriet for Molekylær Medicin på Klinisk Immunologisk Afdeling 7631 på Rigshospitalet.

High mobility group box 1 protein (HMGB1) er et nyopdaget cytokin, som spiller en central rolle i initieringen af immunresponset. Da systemisk inflammatorisk respons-syndrom (SIRS) og efterforløbet af allogen knoglemarvstransplantation (KMT) er karakteriseret af et dysreguleret immunsystem og er associeret med betydelig morbiditet og mortalitet, fremsatte vi den hypotese, at genetiske variationer i HMGB1 kunne influere på behandlingsresultaterne.

Ved sekvensanalyse af det humane HMGB1 -gen fandt vi syv genetiske polymorfier, hvoraf to i et studium med 239 patienter med SIRS var associeret til overlevelse. I et efterfølgende studium med 422 KMT-patienter og deres donorer blev der kun fundet associationer mellem HMGB1 -genotypen og behandlingsresultater i den gruppe, der blev forbehandlet med myeloablativ konditionering. Patientgenotypen var signifikant associeret til relapsincidens, progressionsfri overlevelse, relapsrelateret mortalitet og akut graft versus host (GVH)-sygdom, mens donorgenotypen var associeret til kronisk GVH-sygdom. Selvom disse fund tyder på, at HMGB1 og dets genetiske variation spiller en patofysiologisk rolle ved SIRS og allogen KMT, skal de valideres i uafhængige kohorter, og de tilgrundliggende molekylære mekanismer skal belyses.

Reference: 
Ugeskr Læger 2009;171(44):
Blad nummer: 

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer