Content area

|
|

Høj forekomst af fantomfornemmelse som følge af mastektomi

Forfatter(e)
Dorthe Marie Helbo Hansen1, Henrik Kehlet2 & Rune Gärtner1 1) Brystkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet, og2) Enhed for Kirurgisk Patofysiologi, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet

Indledning

I alt 46.000 danske kvinder lever med diagnosen brystkræft. Mange af disse kvinder er mastektomerede og oplever fantomfornemmelser som følge af deres mastektomi. Fantomfornemmelse er en følelse af, at det fjernede bryst stadig er der. Denne følelse kan være smertefuld, men er det ikke hos alle. Præ-valensen af fantomfornemmelser efter mastektomi divergerer en del i litteraturen. I flere nyere studier har man undersøgt prævalensen af fantomfornemmelse efter mastektomi, men størstedelen af disse studier er baseret på et lille deltagerantal og er foretaget på en eller få kirurgiske afdelinger. Der er endnu ikke publiceret landsdækkende studier, der undersøger prævalensen af fantomfornemmelse som følge af mastektomi efter implementeringen af sentinel node -dissektion som standardbehandling.

Formålet med dette studie var derfor at undersøge prævalensen af fantomfornemmelse blandt mastektomerede kvinder i Danmark med en veldefineret behandlingsstrategi samt at undersøge, om der er en association mellem fantomfornemmelser og henholdsvis alder, stråleterapi, kemoterapi, kirurgisk indgreb i aksillen og smerter i brystområdet.Materiale og metoder

Studiet var en del af en større spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i foråret 2008, af postoperative sequelae blandt kvinder i alderen 18-70 år, som blev opereret for primær unilateral brystkræft i Danmark i perioden fra 1. januar 2005 til 31. december 2006. I studiet beskrives fantomfornemmelse fra de mastektomerede patienter, som er inddelt i seks grupper ud fra den kirurgiske og adjuverende behandling.

Demografiske og behandlingsrelaterede data blev hentet fra Danish Breast Cancer Cooperative Groups (DBCGs) database, oplysning om mortalitet fra Det Centrale Personregister, og oplysning om brystrekonstruktion og korrektiv brystkirurgi blev hentet fra Landspatientregisteret.

Effektmålene var prævalensen af fantomfornemmelse i seks veldefinerede behandlingsgrupper samt justeret oddsratio (OR) for fantomfornemmelse i relation til alder, smerte i brystområdet, kirurgisk behandling, kemoterapi og strålebehandling.

Resultater

I alt 1.131 kvinder ud af 1.347 (84%) udfyldte spørgeskemaet. 26% af de mastektomerede kvinder oplevede fantomfornemmelser. Prævalensen af fantomfornemmelser var 18-35% i de seks behandlingsgrupper, og der var ikke signifikant forskel mellem grupperne. Der var en øget forekomst af fantomfornemmelser blandt yngre kvinder med 3% pr. år (1,030 pr. år; 95% konfidens-interval (KI) 1,010-1,050; p = 0,0026) og en højere prævalens af fantomfornemmelse hos kvinder, der fik foretaget sentinel node -dissektion, end hos kvinder, der blev aksilrømmet (OR 0,645; 95% KI 0,420-0,991; p = 0,0456). Hverken kemoterapi (OR 0,909; 95% KI 0,638-1,295; p = 0,5970) eller stråleterapi (OR 0,907; 95% KI 0,630-1,307; p = 0,6013) havde en association til fantomfornemmelser.

Konklusion

Prævalensen af fantomfornemmelse i de første 1-3 år efter mastektomi er ca. 26%. Prævalensen er højest blandt yngre kvinder og er uden relation til kemoterapi og strålebehandling.

Dette er et resume af en originalartikel publiceret på www.danmedbul.dk som Dan Med Bul 2011;58(4):A4259

Danish Medical Bulletin: Dette er et resume af en originalartikel publiceret på www.danmedbul.dk som Dan Med Bul 2011;58(4):A259.

Reference: 
Ugeskr Læger 2011;173(48):
Blad nummer: 

Right side

af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar