Content area

|
|

Højmalignt B-celle-lymfom som tumor penis

Forfatter(e)
1. reservelæge Lars Joachim Lindberg, overlæge Ebbe Kvist & 1. reservelæge Signe Ledou Nielsen Frederikssund Hospital, Urologisk Klinik

###vp01090030-1###

Penile lymfomer er ekstremt sjældne og er kun beskrevet få gange i litteraturen [1-5], heraf har de fleste været sekundære lymfomer

Denne sygehistorie beskriver det første tilfælde i dansk litteratur af et lymfom med primær manifestation på penis. Lymfomet var et follikulært grad 3B-lymfom med transformation til et højmalignt storcellet B-celle-lymfom.

Sygehistorie

En 83-årig mand, blev henvist af egen læge med henblik på biopsi af tumor på glans penis. Patienten havde bemærket en voksende tumor gennem en måned, ingen vægttab, feber, hudkløe, nattesved eller andre almene eller urologiske symptomer.

Ved objektiv undersøgelse fandtes på højre side af glans en 2 2 1 cm stor, fast, ulcererende tumor. På mistanke om karcinom blev patienten tilbudt partiel penisamputation uden forudgående biopsi, hvilket patienten accepterede.

Den histopatologiske diagnose var follikulært lymfom grad 3B med transformation til et højmalignt storcellet B-celle-lymfom med frie resektionsrande (Figur 1 ).

Computertomografi af thorax og abdomen viste ingen andre lymfomer.

Patienten blev henvist til Hæmatologisk Afdeling med henblik på videre udredning og behandling. Biokemisk fandtes leukocytose i perifert blod (leukocytter 13). Knoglemarvsbiopsi med øget jernindhold og reaktive forandringer uden malignitet.

To måneder efter den primære operation opdagede patienten en tumor i venstre side af nakken.

Ved objektiv undersøgelse fandtes en hård, 3 3 cm stor tumor, der var lokaliseret 6 cm til venstre for midtlinjen.

Ved eksstirpation fandtes tumor at være infiltrerende i dybden, hvorfor ca. en femtedel måtte efterlades. Den histopatologiske diagnose var højmalignt storcellet B-celle-lymfom.

Diagnosen blev revideret til diffust storcellet non-Hodgkin-lymfom grad 3E på grund af lokalisation af malignitet uden for penis, og kemoterapi med rituximab, CTX, doxorubicin, vincristin og prednisolon (R-CHOP) hver 3. uge blev opstartet. Patienten modtog fem af seks planlagte serier kemoterapi på grund af bivirkninger i form af febril neutropeni og almen svækkelse.

Efter tre års opfølgning døde patienten af anden årsag uden tegn til recidiv på penis eller andre steder.

Diskussion

Primære penile lymfomer er sjældne, og diagnosen stilles ofte først ved histologisk undersøgelse, idet de fleste penile tumorer er karcinomer eller kønssygdomme [1-3].

I det her beskrevne tilfælde blev der ikke foretaget præoperativ biopsi, og patienten blev umiddelbart partielt penisamputeret på mistanke om karcinom.

Hvis patienten var blevet korrekt diagnosticeret forud for behandling, ville kemoterapi alene [1, 4] eller i kombination med enten lokal stråleterapi [2] eller mindre mutilerende kirurgi [5] antageligt have været sufficient.

Ved behandling af patienter med penistumorer er det vigtigt at have en histologisk diagnose inden endeligt valg af behandling.

src="/LF/images_ufl/ufl_bla.gif">
Lars Joachim Lindberg, Bostedet 36, DK-3500 Værløse. E-mail: lars.lindberg@dadlnet.dk

Antaget: 11. marts 2009

Interessekonflikter: IngenReference: 
Ugeskr Læger 2009;171(46):3370-3371
Blad nummer: 
Sidetal: 
3370-3371
Summary Highly malignant B cell lymphoma as penile tumour Ugeskr Læger 2009;171(46):3370-3371 On suspicion of carcinoma, a male with a tumour on the penis was partially amputated without prior biopsy. Histopathology showed lymphoma. Later another lymphoma was discovered and chemotherapy was commenced. Three years later the patient died of an unrelated cause without signs of recurrence. If the patient's disease had been correctly diagnosed prior to treatment, chemotherapy alone or possibly combined with less mutilating surgery would probably have proven sufficient. In treating patients with tumours, it is important to obtain a histological diagnosis prior to choosing treatment.
  1. Tomb RR, Stephan F, Klein-Tomb L et al. Recurrent primary CD30+ lymphoma of the penis. Br J Dermatol 2003;149:903-5.
  2. Arena F, di Stefano C, Peracchia G et al. Primary lymphoma of the penis: diagnosis and treatment. Eur Urol 2001; 39:232-5.
  3. Lin DW, Thorning DR, Krieger JN. Primary penile lymphoma: diagnostic difficulties and management options. Urology 1999;54:366.
  4. Wang HT, Lo YS, Huang JK. Primary lymphoma of the penis. J Chin Med Assoc 2003;66:379-81.
  5. Lo HC, Yu DS, Lee CT et al. Primary B cell lymphoma of the penis: successful treatment with organ preservation. Arch Androl 2003;49:467-70.

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer