Content area

|
|

Hoftefrakturer i Fyns Amt

Forfatter(e)
Læge Tine Nymark: Forf.s adresse: Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, DK-5000 Odense C. E-mail: tine.nymark@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted fredag den 12. december 2008. Bedømmere: Olle Svensson, Umeå, Sverige, Stig Sonne-Holm og Kim Brixen. Vejledere: Ole Ovesen, Jens Lauritsen, lektor, Bernard Jeune og Niels Dieter Röck.Ph.d.-afhandlingen udgår fra Ulykkes Analyse Gruppen og Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital samt Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Formålet var for perioden 1994 til og med 2005 at beskrive udviklingen i forekomsten af hoftebrud på Fyn, estimere forekomsten af og risikoen for at få endnu et hoftebrud, estimere overdødeligheden hos patienter efter et hoftebrud sammenlignet med en køns- og aldersmatchet kontrolgruppe og at estimere det fremtidige antal af hoftebrud baseret på den observerede forekomst.

Data var udtrukket fra Det Fynske Hoftefraktur Register og blev valideret og kompletteret ved en grundig valideringsmetode med udtræk fra Landspatientregisteret.

I perioden blev der fundet en faldende forekomst af antallet af primære hoftebrud; årligt faldt forekomsten med 2,4% for mænd og 1,8% for kvinder. 6-10% pådrog sig endnu et hoftebrud. Heraf skete halvdelen inden for de første 12-19 måneder.

Den samlede dødelighed var udtalt højere hos patienter med hoftebrud. Efter et hoftebrud havde mænd samlet set tre gange højere dødelighed end mænd fra kontrolgruppen, kvinder havde to gange højere dødelighed. Selv ti år efter hoftebruddet var dødelighed større. Halvdelen af mændene var døde efter 1,9 år, mens halvdelen af kvinderne var i live efter 3,7 år. To modeller blev fremskrevet baseret på den forventede befolkningsudvikling: Den observerede faldende tendens vil på årsbasis resultere i en stigning i antallet af primære hoftebrud fra nuværende 826 brud til 1.016 brud i 2040. En konstant incidensrate vil medføre en stigning fra 826 primære brud til 1.614 brud i 2040.

Konklusioner: Der blev fundet et signifikant fald i antallet af primære hoftebrud i perioden. I Landspatientregisteret overvurderes antallet af hoftebrud. Antallet af patienter, der pådrog sig endnu et hoftebrud, var lavt. Halvdelen af disse brud opstod inden for de første 20 måneder. Dødeligheden hos patienter efter det første hoftebrud var to til tre gange så høj som dødeligheden hos kontrolpersonerne. På trods af faldet i forekomsten af hoftebrud, kan der forventes en voldsom stigning i antallet af hoftebrud i fremtiden på grund af den hastigt voksende ældre befolkningsgruppe.

Reference: 
Ugeskr Læger 2009;171(1):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar