Content area

|
|

Hvilken nål skal man bruge til lumbalpunktur?

Risikoen for postlumbalpunkturhovedpine kan halveres ved brug af en atraumatisk frem for en skærende kanyle

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

En kendt og ganske almindelig komplikation i forbindelse med lumbalpunktur er postlumbalpunkturhovedpine, som ses hos 10-30% af patienterne. Man antager, at hovedpinen skyldes udsivning af cerebrospinalvæsken gennem hullet i dura. Hovedpinen optræder typisk et døgn efter punkturen, forværres i stående stilling og kan ledsages af utilpashed og svimmelhed. Hos de fleste går hovedpinen over af sig selv i løbet af få dage, men hos nogle kan den vare længere. For at begrænse skaden på dura har man i de seneste år introduceret ikkeskærende, såkaldte atraumatiske lumbalpunkturkanyler. I et nyt systematisk review sammenligner man frekvensen af postlumbalpunkturhovedpine ved brugen af de nye atraumatiske og de ældre skærende kanyler. Forfatterne konkluderer, at postlumbalpunkturhovedpine reduceres signifikant fra 11% til 4% ved anvendelse af de atraumatiske kanyler.

Overlæge Anne-Mette Lebech, Rigshospitalet kommenterer: "Metaanalysen, der er baseret på 110 randomiserede undersøgelser med i alt 31.412 patienter, giver for første gang sikker evidens for, at brug af atraumatiske lumbalpunkturkanyler signifikant kan reducere forekomst af postlumbalpunkturhovedpine og behov for anlæggelse af blood patch sammenholdt med de skærende lumbalpunkturkanyler. Tillige fandtes en identisk succesrate i første forsøg på punktur for begge typer kanyler. Netop mangel på evidens, samt indtryk af at den atraumatiske nål er teknisk sværere at anvende, er hyppige argumenter for at fastholde brug af den skærende nål. Baseret på det nye review må det være tid til en procedureændring til i langt højere grad at anvende atraumatiske lumbalpunturkanyler, så forekomst af postlumbalpunkturhovedpine kan reduceres. På Infektionsmedicinsk Afdeling på Rigshospitalet har vi i første omgang indført atraumatiske nåle til elektive lumbalpunkturer – indtil der er opnået rutine i brug af disse kanyler”.

Nath S, Koziarz A, Badhiwala JH et al. Atraumatic versus conventional lumbar puncture needles: a systematic review and meta-analysis. Lancet 6. dec 2017 (e-pub ahead of print).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer