Skip to main content

Hvordan kan vi undgå at stille en forkert diagnose?

Kendskab til den diagnostiske proces, eksistens af diagnostisk bias samt overblik over biastyperne kan nedsætte risikoen for fejldiagnostik.
Uddrag af tabel 1
Uddrag af tabel 1

Redaktionen

19. sep. 2022
1 min.

Fejldiagnoser forekommer hyppigt og kan have alvorlige konsekvenser for patienten. Statusartiklen af Graff et al gennemgår processen ved diagnostisk tænkning, giver eksempler på diagnostiske bias og præsenterer strategier til at minimere fejldiagnoser. Forfatterne konkluderer, at diagnostisk bias er en konstant og udfordrende problemstilling i alle specialer, men at kendskab til den diagnostiske proces og biastyperne kan nedsætte risikoen for fejldiagnostik.

Læs statusartikel
Diagnostisk bias
Simon Graff, Asser Mathiassen Oppfeldt, Martin Gotfredsen & Bo Christensen