Content area

|
|

Immunologic and immunogenetic determinants of recurrent miscarriage

Forfatter(e)
1. reservelæge Christina E. Kruse: Forf.s adresse: Rolighedvej 6, DK-9400 Nørresundby. E-mail: ckruse@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 22. april 2004. Bedømmere: Niels Grunnet, Peter Garred og Helle Meinertz Jensen. Vejledere: Cand.scient. Jens Chr. Jensenius og Ole B. Christiansen .

Ph.d.-afhandlingen er baseret på arbejde udført på Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling og Klinisk Immunologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, og Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Århus Universitet. Afhandlingen omfatter tre originalartikler.

Formålet var at undersøge forskellige immunologiske faktorer, som i tidligere studier er vist associerede med idiopatisk abortus habitualis (AH).

Første delstudie viste en signifikant øget hyppighed af lavt serumniveau af mannan-bindende lectin (MBL) hos kvinder med AH sammenlignet med en rask kontrolgruppe. Blandt AH-patienter med lavt S-MBL fandtes en signifikant øget abortfrekvens i næste graviditet, sammenlignet med patienter med normalt S-MBL.

Andet delstudie var et case-control-studie af fordelingen af HLA-DR- og -DQ-alleler blandt AH-patienter og raske kontrolpersoner. Studiet viste en signifikant øget hyppighed af allelet HLA-DRB1*03 hos AH-patienter.

Tredje delstudie omfattede serielle undersøgelser af cytokinproduktion fra perifere lymfocytter fra gravide AH-patienter gennem første trimester samt en enkelt måling fra normale gravide kontroller. De serielle målinger var reproducerbare gennem første trimester hos AH-patienter, og studiet kunne ikke bekræfte en forskel i cytokinprofiler mellem patienter og kontroller.

Som konklusion må AH betragtes som en multifaktoriel tilstand, hvor faktorerne lavt serum-MBL og HLA-DRB1*03-allelet bidrager til risikoen for at opleve gentagne aborter. Flere studier er nødvendige for at identificere yderligere risikofaktorer, som kan anvendes i rådgivning og behandling af AH-patienter.

Reference: 
Ugeskr Læger 2004;166(18):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar