Content area

|
|

Immunterapi til avanceret ikkesmåcellet lungekræft

Immuncheckpointblokade af PD-L1 med pembrolizumab oven i førstelinjekemoterapi resulterede i bedre overlevelse.

Forfatter(e)
Peter lange, plange@dadlnet.dk

Ikkesmåcellet lungekræft (NSCLC) er en meget hyppig kræftsygdom med en dårlig overlevelse. Det gælder især patienter med dissemineret sygdom, svarende til tre ud af fire patienter på diagnosetidspunktet. For en lille andel af patienterne med såkaldt driver-muteret tumorvæv (specielt EGFR- og ALK-mutationer) opnås markant levetidsforlængelse i forhold til kemoterapi med brug af targeterede antineoplastiske midler, men hos de fleste patienter har behandlingsmulighederne i mange år været begrænset til platinbaseret kemoterapi. For nylig har anvendelsen af immuncheckpointhæmmere (ICH) dog helt ændret behandlingstilbuddene til patienter med ikkemuteret NSCLC. Behandlingen afgøres i dag af tumorvævets immunudtryk, den såkaldte PD-1-ekspression, og en stor andel af patienterne modtager derfor behandling med ICH før eller i stedet for kemoterapi. Et nyt fase 3-studie af patienter med metastaserende ikkeplanocellulær NSCLC undersøgte effekten af pembrolizumab givet i tillæg til standardbehandling med pemetrexed og platinbaseret kemoterapi. Etårsoverlevelsen var ca. 70% i pembrolizumab + kemoterapi-armen vs. ca. 50% i kemoterapiarmen (p < 0,001). Den positive effekt gjaldt uanset graden af PD-L1-ekspression, men var mest markant blandt patienter med høj ekspression. Kombinationen af immunterapi med kemoterapi førte ikke til uventede bivirkninger.

Overlæge Seppo W. Langer, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, kommenterer: »Indførelsen af immunterapi med ICH ved lungekræft har været paradigmeskifte. Flere patienter opnår bedre og længere behandlingseffekt end tidligere, og endda med færre bivirkninger. De ny behandlinger er dog fortsat ikke egnet til alle patienter. Der arbejdes derfor i øjeblikket ihærdigt på at identificere bedre prædiktive markører for respons. Desuden afprøves en række forskellige kombinationsbehandlinger, og det nye studie er et blandt flere, som undersøger kombinationen af standardkemoterapi med IHC. Resultaterne er bestemt opløftende. Det er endnu ikke afklaret, om langtidseffekten er lige så lovende som den initiale effekt, og dokumentationen i real life er endnu ikke så solid som ved enkeltstofterapi med ICH. Men det ser dog ganske lovende ud, og kombinationsbehandlingen ser ud til at hjælpe patienterne til bedre og længere levetid med sygdommen«.

Ganhdi L, Rodriguez-Abreau D, Gadgeel S et al. Pembrolizumab plus chemotherapy in metastatic non-small-call-lung cancer. N Engl J Med 2018;378:2078-92.

Interessekonflikter: SWL har deltaget i advisory board for Pfizer, Merck og Novartis, undervist for Roche, BMS og Ibsen og deltaget i kongresser betalt af AbbVie og Ibsen.

Blad nummer: 

Right side

af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer
af Poul Bror H. Videbech | 25/07
2 kommentarer