Content area

|
|

Indlæggelsesvarighed ved primær total hofte- og knæalloplastik i Danmark 2001-2003

Forfatter(e)
Overlæge Henrik Husted, afdelingssygeplejerske Gitte Holm, projektsygeplejerske Kirsten Rud, sygeplejerske Charlotte Bach-Dal, læge Hans Christian Hansen, cand.scient.pol. Kristoffer Lande Andersen & professor Henrik Kehlet H:S Hvidovre Hospital, Ortopædkirurgisk Afdeling, H:S Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Enhed for Perioperativ Sygepleje og Enhed for Kirurgisk Patofysiologi 4074, Health Care Consulting, København V, og Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering
###vp46773-1######vp46773-2######vp46773-3######vp46773-4### Introduktion: Formålet med undersøgelsen var at analysere den postoperative indlæggelsesvarighed efter operation med primær total hoftealloplastik (THA) og knæalloplastik (TKA) i Danmark i perioden 2001-2003 for at afdække, om erfaringer fra implementering af accelererede forløb var slået igennem på landsplan i form af reduceret indlæggelsesvarighed. Materiale og metoder: Via Landspatientregistret registreredes ved hjælp af relevante diagnosekoder antal, køn, alder og indlæggelsesvarighed efter operation med THA og TKA for hvert...
Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(3):276-9
Blad nummer: 
Sidetal: 
9-276
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side