Content area

|
|

Indtag af mørk chokolade bedrer gangfunktionen hos personer med perifer arteriesygdom

Forfatter(e)
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

Cirka 20% af alle over 70 år lider af perifer arteriesygdom (PAD), hvor de arterier, som forsyner underekstremiteterne, forsnævres eller endda aflukkes. Blandt de patogenetiske mekanismer hører øget oxidativt stress, akkumulering af toksiske metabolitter og nedsat dannelse af nitrogenmonoxid (NO). Ved at hæmme enzymet NOX2 er det vist, at polyfenoler, som blandt andet findes i kakao, kan have en arteriedilaterende effekt ved at øge dannelsen af NO og mindske det oxidative stress. Formålet med dette enkeltblindede crossover-studie var at undersøge, om indtag af mørk chokolade kunne forbedre gangfunktion og -distance hos personer med PAD.

De i alt 20 forsøgsdeltagere, som havde en gennemsnitsalder på 70 år, indtog i tilfældig rækkefølge to forskellige typer chokolade med en uges mellemrum: 40 g mørk eller 40 g lys chokolade (hhv. > 85% kakao < 35% kakao). Begge gange blev gangfunktion og diverse blodmarkører målt umiddelbart inden og to timer efter chokoladeindtag.

Indtag af mørk chokolade medførte signifikante ændringer, hvad angik den maksimale gangdistance (+11%), den maksimale gangtid (+15%), ankel-arm-indeks efter aktivitet samt serumværdier af NOx (+57%) og NOX2-dp, en markør for NOX2-aktivitet (–37%). Der var ingen signifikante ændringer af disse variable efter indtag af lys chokolade. På baggrund af disse fund angiver forfatterne, at polyfenolholdig, mørk chokolade, ved at mindske det oxidative stress og øge dannelsen af NO, muligvis har en plads i behandlingen af symptomgivende PAD.

Afdelingslæge Nikolaj Eldrup, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: ”Et spændende hypotesegenererende studie, som viser gunstige sider af mørk chokolade, formentlig pga. indholdet af polyfenol. Den fundne effekt på forbedret gangdistance på 12 m hos 20 patienter retfærdiggør dog endnu ikke statstilskud til 40 g mørk chokolade dagligt til patienter med claudicatio”.

Loffredo L, Perri L, Catasca E et al. Dark chocolate acutely improves walking autonomy in patients with peripheral artery disease. J Am Heart Assoc 2014;3.pii:e001072.

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer