Content area

|
|

Indvirkningen af iod og triiodtyronin på udviklingen af autoimmun thyroideasygdom og type 1-diabetes mellitus i rotter og applikation af stereologiske metoder til glandula thyroidea i rotter

Forfatter(e)
Læge Marie-Louise Hartoft-Nielsen: Forf.s adresse: Medicinsk Endokrinologisk afdeling PE-2131, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø. E-mail: ma-lars@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 28. november 2005, kl. 14.00, auditorium 1, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, København. Bedømmere: Jens Juul Holst, Allan Flyvbjerg og Peter Laurberg . Vejledere: Ulla Feldt-Rasmussen og Karsten Buschard .

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Medicinsk Endokrinologisk Afdeling og Bartholin Instituttet, H:S Rigshospitalet, og Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab, H:S Bispebjerg Hospital. Betydningen af funktionsniveauet af thyroideacellen og betacellen i udviklingen af henholdsvis autoimmun thyroideasygdom (AIT) og type 1-diabetes mellitus (T1DM) i BB-rotter belyses ved neonatal stimulation med iod eller TSH og adolescent suppression med T3 af gld. thyroidea. Stereologiske metoder appliceredes til at evaluere morfologien af gld. thyroidea ved at estimere volumenet af glandlen og kolloidet, antallet af follikler, størrelsesfordelingen af volumenet af kolloidet samt af det indre follikulære overfladeareal.

Neonatal stimulation og tidlig adolescent suppression reducerede prævalensen af AIT, mens sen adolescent suppression øgede prævalensen af AIT. Både neonatal suppression og tidlig og sen suppression reducerede prævalensen af T1DM. Da suppression blev udført på et meget vigtigt tidspunkt i betacellemodningen, blev indvirkningen af suppresssion på den relative betacellemasse undersøgt i Wistar-rotter, og denne var øget.

Der konkluderes, at funktionsniveauet af thyroideacellen og betacellen neonatalt og i adolescensen er af betydning for udviklingen af AIT og T1DM. Et sæt af biasfri metoder er blevet udviklet til analyser af gld. thyroidea, og disse metoder kan anvendes til undersøgelser med andre formål.

Reference: 
Ugeskr Læger 2005;167(47):
Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar