Skip to main content

Infektioner hos børn i behandling for maligne lidelser med særlig vægt på virusinfektioner

Læge Merete Stubkjær Christensen: Forf.s adresse: A-forskning, Skejby Sygehus, DK-8200 Århus N. E-mail: stubkjaer@ki.au.dk Forsvaret fandt sted den 8. oktober 2004. Bedømmere: Anné Møller-Larsen, Niels Anker Peterslund og Kjeld Schmiegelow . Vejledere: Henrik Hasle og Lars Peter Nielsen .

1. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Børneafdelingen på Skejby Sygehus, og formålet er at klarlægge morbiditet og mortalitet af infektioner hos børn i kræftbehandling. Afhandlingen omfatter tre studier:

  1. Behandlingsrelaterede dødsfald hos børn med akut lymfatisk leukæmi.

  2. Infektionsovervågning og viral CRP-baseret diagnostik af feberepisoder på børneonkologisk afdeling.

  3. Baggrundsforekomsten af virale luftvejspatogener hos personale, pårørende og afebrile børn på børneonkologisk afdeling.

1. Behandlingsrelaterede dødsfald hos 1.656 nordiske børn med akut lymfatisk leukæmi (ALL) fra 1992 til 2001 blev gennemgået. I alt 57 børn døde i induktion eller i første remission af andre årsager end kræft, 3%. Af disse var 38 infektionsdødsfald. Infektion var årsag til dødsfald hos 85% af piger, mens dødsfald af hurtig progredierende kræft kun sås hos drenge.

2. Alle feberepisoder på børneonkologisk afdeling blev fulgt og suppleret med molekylær virusdiagnostik i 12 måneder. Herved blev 9% af 250 infektioner identificeret. Virusinfektioner forårsagede generaliseret sygdom og adskilte sig ikke fra bakteriæmierne vurderet ud fra antal indlæggelsesdage, antibiotisk behandling og maksimal CRP. Et tilfælde af RS-virus var letalt. Virusinfektioner blev især diagnosticeret hos neutropene patienter, 74%.

3. Baggrundsforekomsten af virus blev overvåget ved undersøgelser af mundskyl fra personale, pårørende og afebrile patienter. Forekomsten af virus var uhyre lav og kan til dels skyldes den restriktive isolation i afdelingen.

Infektioner gav betydelig morbiditet og mortalitet. Virusinfektioner var ofte generaliserede, og diagnostik anbefales. Kønsforskel i infektionsdødsfald er et mål for yderligere forskning.