Content area

|
|

Influence of estrogen receptor polymorphisms on bone mass, body composition, lipid profile and response to hormone therapy

Forfatter(e)
Læge Anne Bloch Thomsen: Forf.s adresse: Frihedsvej 5, 1. sal, DK-2960 Rungsted Kyst. E-mail: abth@svf.au.dk Forsvaret finder sted den 24. februar 2006, kl. 14.00, auditorium B, Skejby Sygehus. Bedømmere: Bjørn Richelsen, Sven Skouby og Christian Hassager . Vejledere: Mogens Lytken Larsen, Ole Færgeman og Claus Christiansen .

Denne ph.d.-afhandling udgår fra CCBR i Ballerup, Aarhus Universitet og University of Florence, Italien.

Arbejdet består af fire artikler, hvoraf tre er publicerede/antaget og én er indsendt til review.

Formål: At undersøge om nogle kvinder responderede mere fordelagtigt end andre på behandling med kvindelige kønshormoner (HT), og om behandlingsrespons kunne relateres til polymorfier i østrogen receptor (ER)α- eller β-genet. Derudover ønskede vi at undersøge, om ER-polymorfier havde indflydelse på knoglemineralindhold (BMD), frakturstatus og knogletab efter menopausen, samt om der var en association mellem ER-polymorfier og lipidprofil eller kroppens fedtfordelingen.

Materiale og metoder: Studiepopulation bestod af 1.098 postmenopausale kvinder. Alle kvinder fik foretaget DEXA-scanning og DNA blev analyseret for to polymorfier i Erα-genet (PvuII og XbaI) samt for AluI i Erβ-genet.

Resultater: Der var ingen association mellem de undersøgte ER-polymorfier og lipidprofil, BMD, columnafrakturer og behandlingsrespons på HT, men Erβ-polymorfien AluI påvirkede knogletab fra underarmen blandt kvinder uden HT.

Desuden fandt vi, at fedtfordelingen på kroppen var under indflydelse af Erα-polymorfien PvuII, således at kvinder med mindst ét P-allel havde mere centralt fedt end kvinder uden dette allel (gennemsnitligt 1 kg forskel). Denne sammenhæng blev påvirket af rygerstatus, som tegn på en mulig interaktion mellem ERα og rygning.

Konklusion: I en stor population af postmenopausale kvinder fandt vi, at fedtfordelingen på kroppen var under indflydelse af PvuII-polymorfien i Erα-genet, samt at AluI ERβ-polymorfien påvirkede knogletab fra underarmen. Disse fund kræver bekræftelse fra andre studier og yderligere undersøgelser før den kliniske værdi kan vurderes.

Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(7):
Blad nummer: 

Right side

af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar