Skip to main content

Ingen effekt af azithromycin ved COVID-19

Studie fra Brasilien viser, at tillæg af azithromycin til standardbehandlingen ikke påvirker udfald af COVID-19.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

22. sep. 2020
02 min

Ud over at makrolider har antibakteriel effekt, udviser stofferne immunmodulerende egenskaber, og lavdosismakrolid anvendes i dag til at modificere inflammation ved bronkieektasier og ved atypisk astma. Ud fra teoretiske betragtninger kan det også tænkes, at makrolider dæmper den voldsomme inflammation, som ses hos mest syge patienter med SARS-CoV-2-infektion. Derfor har man siden pandemiens start iværksat en række trials, hvor man har undersøgt effekt af makrolider ved COVID-19. Et åbent, randomiseret, brasiliansk studie af effekten af ti dages azithromycinbehandling hos 397 hospitalsindlagte patienter med mikrobiologisk verificeret infektion med SARS-CoV-2 er netop blevet publiceret. Alle patienter i studiet fik hydroxychloroquin, som på daværende tidspunkt (april og maj 2020) var standardbehandling i Brasilien. I alt 214 patienter blev randomiseret til azithromycinbehandling og 183 til kontrolgruppen. Forfatterne rapporterer, at tillæg af azithromycin ikke havde nogen indflydelse på forløbet af sygdommen.

Forskningslektor overlæge Jens-Ulrik Stæhr Jensen, Lungemedicinsk Sektion, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: »COALITION II-studiet, som undersøgte svært syge, indlagte COVID-19-patienter med behov for > 4 l ilt/min, skal ses i sammenhæng med COALITION I-studiet, som undersøgte indlagte COVID-19-patienter med mildere sygdom med maks. 4 l ilt/min. I begge studier blev azithromycin givet i relativt høje doser på 500 mg dagligt i ti dage, akkumuleret dosis på 5 g, og alle patienterne fik samtidig høje doser af hydroxychloroquin. Selvom studierne har visse svagheder, såsom open-label-design, er de grundlæggende godt udført, og det synes derfor nu usandsynligt, at tillæg af 500 mg azithromycin dagligt hos indlagte patienter med COVID-19 skulle have nogen særlig, hverken positiv eller negativ, effekt ved mild-moderat eller svær sygdom. Det står endnu ikke helt klart, om lavere doser af azithromycin kan være gavnlige ved COVID-19, idet der ikke foreligger trial-data med sådanne behandlingsregimer«.

Furtado RHM, Berwanger O,Fonseca HA et al. Azithromycin in addition to standard of care versus standard of care alone in the treatment of patients admitted to the hospital with severe COVID-19 in Brazil (COALITION II): a randomised clinical trial. Lancet 4 sep 2020 (e-pub ahead of print).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen