Skip to main content

Inhalation of single chain urokinase plasminogen activator in pigs exposed to severe gunshot trauma

Anna-Marie Bloch Münster: Forf.s adresse: Peder Gydes Vej 9, 6700 Esbjerg. E-mail: anna-marie@muenster.dk Forsvaret finder sted den 5. september 2003, kl. 13.00, i Auditoriet, Syddansk Universitet, Niels Bohrs vej 9, Esbjerg. Bedømmere: Henrik Schmidt, Lars Heslet og H.D. Bruhn , Tyskland. Vejleder: Jørgen Gram .

1. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-studiet er udført ved Afdeling for Tromboseforskning, Syddansk Universitet, og Klinisk Biokemisk Afdeling, Centralsygehuset i Esbjerg, i samarbejde med Hærens Kampskole i Oksbøl.

Formålene med studiet var at undersøge, 1) om rekom- binant single chain urokinase plasminogenaktivator (rscu-PA) kan forstøves med en partikelstørrelsesfordeling, som muliggør deponering i de dybe luftveje uden tab af specifik akti- vitet; 2) effekten af et svært traume på den hæmostatiske balance dels systemisk og dels i alveolerne i en dyremodel; 3) om sådanne lokale ændringer kan påvirkes gunstigt ved inhalation af rscu-PA.

Studiet viste, at rekombinant scu-Pa kan forstøves i en jetforstøver (Ventstream) uden at miste sin aktivitet og med en partikelstørrelse, der muliggør deponering i de dybe luftveje. I en dobbeltblind placebokontrolleret undersøgelse på 35 grise fandtes det, at et skudtraume mod et bagben inducerede en målbar og reproducerbar energiafsætning i vævet (median 27,6 J/kg). Skudtraumet forårsagede en systemisk aktivering af koagulationen og en prokoagulant tilstand i alveolerne. Inhalation af 240 mg rscu-PA 24 timer efter traumet medførte en lokal profibrinolytisk tilstand udtrykt ved stigende u-PA-koncentration, u-PA-aktivitet og plasminspecifik fibrinolytisk aktivitet i bronchoalveolær skyllevæske forenelig med, at rscu- PA var blevet deponeret i de dybe luftveje. Inhalation af plasminogen aktivator kan således være en mulig fremtidig forebyggelse eller behandling af lungeskade som følge af traume. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at klarlægge mulige bivirkninger, dosering, optimale tidspunkt for administrationen og eventuelle fordele ved kombination med andre fibrinolytika eller antikoagulantia.