Content area

|
|

Initiering, progression og remission af diabetisk nefropati

Forfatter(e)
Læge Peter Hovind: Forf.s adresse: Kastaniehaven 40, DK-3500 Værløse. E-mail: phovind@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 1. september 2005, kl. 14.00, Auditoriet, Steno Diabetes Center, Niels Steensens Vej 2, Gentofte. Opponenter: Klaus Ølgaard og Svend Strandgaard .
Disputatsen er baseret på otte originalarbejder, der alle er udgået fra Steno Diabetes Center. Formålet med undersøgelserne var at evaluere risikofaktorer for udvikling og progression af diabetisk nefropati. Den kumulative incidens af diabetisk nefropati og proliferativ retinopati gennem de seneste årtier blev undersøgt, og et signifikant fald fra 40% til 15% efter 20 års diabetesvarighed blev påvist. Mikroalbuminuri er en anerkendt risikofaktor for udvikling af diabetisk nyresygdom, dog er der rapporteret forekomst af spontan regression af mikroalbuminuri. I en incidenskohorte af patienter...
Reference: 
Ugeskr Læger 2005;167(32):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side