Content area

|
|

Intravenøs administration af magnesiumsulfat til voksne med akut astma

Forfatter(e)
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk
Akut forværring af astma er en potentielt livstruende tilstand. Både danske og internationale retningslinjer angiver, at intravenøs (i.v.) administration af magnesiumsulfat (MgSO4) kan overvejes som initalbehandling, men evidensen for dette har været sparsom. Formålet med dette Cochranereview var at sammenligne effekt og sikkerhed af i.v.-MgSO4 vs. placebo ved akut astma....
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side