Content area

|
|

Investigation of pleiotropic drug resistance in Saccharomyces cerevisiae using improved proteome analysis technology

Forfatter(e)
Arkadiusz Nawrocki: Forf.s adresse: Heltzensgade 12, 1. tv., 5000 Odense C. E-mail: an@cpa.spo.dk Forsvaret fandt sted den 26. februar 2003. Bedømmere: Bent Honoré , dr.scient. Helge A. Andersen og professor, lic.scient. Torben A. Kruse . Vejleder: Associated professor Peter Mose Larsen .

Ph.d.-arbejdet er udført på Center for ProteomAnalyse, Syddansk Universitet, og omhandler resistensproblemer induceret af en enkelt mutation i det regulerende gen PDR1 .

Pleiotropic drug resistance (PDR) har vidtrækkende konsekvenser og ses bl.a. i kræftpatienters resistens over for kemoterapi, malariabekæmpelse og svampeinfektion.

Proteiner katalyserer næsten alle processer i cellen, og det er derfor forventet, at mængden af proteiner og disses aktivitet afspejler cellens tilstand. Forskellen i proteinmængde - samt evt. modificering af disse proteiner - mellem celleekstrakter vil medføre forskelle i cellernes egenskaber, og det er disse forskelle der kan analyseres vha. proteomanalyse.

For at opnå den højst mulige reproducerbarhed og sensitivitet har det været nødvendigt at udvikle og modificere flere trin i proteomanalysen - f.eks. proteinekstraktion, separation og detektion. Resultatet er høj grad af reproducerbarhed med en standardafvigelse på under 30% samt en forbedret metode til separation af basiske proteiner.

Efterfølgende er proteinmængden blevet sammenlignet mellem gærstammer, der kun adskilles ved tilstedeværelsen af naturlig PDR1 eller den resistensgivende pdr1-3 allel og/ eller transkriptionsfaktor PDR3 (som i muteret form er kendt for at skabe resistens).

Proteomanalyse af resistente og følsomme celler behandlet med cycloheximid viste, at yderligere proteiner, inklusive to cyclinafhængige proteinkinaser, bliver syntetiseret på forskellige måder i disse celler.

Resultaterne demonstrerer kompleksiteten af cellers respons på genmodifikationer eller tilsætninger af kemiske forbindelser. I forbindelse med genmodifikation indikerer resultaterne, at PDR-generne har afgørende betydning for cellens homøostase og har pleiotropiske funktioner, dog har resultaterne ikke afsløret selve funktionen af PDR-generne.

Reference: 
Ugeskr Læger 2003;165(10):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar