Content area

|
|

Ischemic stroke and prognostic factors in elderly. Diurnal blood pressure variation and nutritional status

Forfatter(e)
Peter Krogh Brynningsen: Forf.s adresse: Geriatrisk Afdeling G, Århus Sygehus, P.P. Ørumsgade 11, DK-8000 Århus C. E-mail: rlg13pbr@as.aaa.dk Forsvaret finder sted den 3. februar 2006 kl. 14.00, MarselisborgCentret, konference A+B, bygning 8, 1. sal, P.P. Ørumsgade 11, Århus. Bedømmere: Grethe Andersen, Marianne Schroll og Ole Lederballe . Vejledere: Else Marie Damsgaard og Steen E. Husted.

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Geriatrisk Afdeling G, Århus Sygehus.

Formålet med ph.d.-afhandlingen var at opnå større viden om den prognostiske betydning af døgnblodtryksmønstre og ernæringsstatus hos ældre patienter med iskæmisk apopleksi.

I alt 89 ældre patienter blev inkluderet i et followupstudie på seks måneder efter apopleksi. Døgnblodtryksvariationen blev undersøgt med en oscillometrisk metode, og ernæringsstatus blev evalueret med antropometriske mål og biokemiske markører.

Mere end 80% af patienterne havde reduceret fald i blodtryk om natten (non-dipping og inverse-dipping mønster). Inverse-dipping var associeret med nedsat funktionsniveau indtil tre måneder efter apopleksi.

35% af patienterne var underernærede en uge efter apopleksi, men i løbet af rehabiliteringsperioden forbedredes ernæringstilstanden. Der var ingen association mellem underernæring og lavt funktionsniveau, indlæggelsestid og antallet af infektiøse komplikationer. Der var ingen association mellem døgnblodtryksmønstre og underernæring.

Døgnblodtryksmåling bør anvendes i større omfang ved ældre apopleksipatienter til yderligere individuel prognostisk vurdering. Fremtidige studier af apopleksipatienter bør evaluere muligheden for ændring af døgnblodtryksmønstre med blodtryksnedsættende medicin og evaluere eventuel effekt heraf på prognose. Der er et behov for interventionsstudier vedrørende underernæring hos ældre apopleksipatienter.

Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(4):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar