Content area

|

Julenummer 2019

Forfatter(e)
Redaktionen

Som det er tradition, vil Ugeskrift for Læger i årets sidste udgivelse publicere et antal videnskabelige artikler, som er lettere at fordøje end almindelige videnskabelige artikler, og som gerne skal få læseren til at trække på smilebåndet, men samtidig give stof til eftertanke. Altså skal der være en relevant medicinsk eller kirurgisk vinkel i artiklerne.

Vi efterspørger derfor artikler, som behandler »skæve« videnskabelige emner, men stadig er opbygget som regelrette artikler, hvor data ikke må være opdigtede. Det kan være originalartikler, kasuistikker, litteraturgennemgange mv. Emnet er frit, så det er bare om at komme til tasterne. Juleartikler skrives på dansk og skal i øvrigt overholde manuskriptvejledningen.

Alle artikler gennemgår redaktionel bedømmelse af den videnskabelige redaktion, før der kan loves publicering.

Deadline for indsendelse af artikler er den 1. oktober 2019. Juleartikler skal indsendes direkte på e-mail til jr@dadl.dk.

God skrivelyst.

Right side

af Astrid Hanna M. Schulze | 21/10
5 kommentarer
af Jørn Rosborg | 21/10
1 Kommentar
af Merethe Kirstine Kousgaard Andersen | 21/10
9 kommentarer
af Thor Andersen Knudsen | 21/10
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 20/10
1 Kommentar
af Nina Tejs Jørring | 19/10
2 kommentarer
af Merete Stampe Mølberg | 18/10
2 kommentarer
af Susanne Mejlby Nielsen | 18/10
4 kommentarer