Skip to main content

Julenummer 2020

22. jun. 2020
01 min

Som det er tradition, vil Ugeskrift for Læger i årets sidste udgivelse publicere et antal videnskabelige artikler, som er i den lettere genre i forhold til den almindelige videnskabelige artikel, og som gerne skal få læseren til at trække på smilebåndet, men samtidig give stof til eftertanke. Altså skal der være en relevant medicinsk eller kirurgisk vinkel i artiklerne.

Vi efterspørger derfor artikler, som behandler »skæve« videnskabelige emner, men stadig er opbygget som regelrette artikler, hvor data ikke må være opdigtede. Det kan være originalartikler, kasuistikker, litteraturgennemgange mv. Emnet er frit, så det er bare om at komme til tasterne. Juleartikler skrives på dansk og skal i øvrigt overholde manuskriptvejledningen*.

Alle artikler gennemgår redaktionel bedømmelse af den videnskabelige redaktion, før der kan loves publicering.

Deadline for indsendelse af artikler er den 1. oktober 2020. Juleartikler skal indsendes direkte på e-mail til jr@dadl.dk.

God skrivelyst.

* Læs mere i manskriptvejledningen for Ugeskrift for Læger for statusartikler og kasuistikker. En originalartikel skal overholde omfang som beskrevet for originalartikler i Danish Medical Journal - dog skal den skrives på dansk. Se vejledningen her.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen