Content area

|
|

Kan anastomoselækage efter øsofagusresektion undgås?

Forfatter(e)
Michael Bau Mortensen
Øsofagusresektion (ØR) er et omfattende indgreb, hvor speciel anastomoselækage (AL) er forbundet med en høj risiko for et kompliceret og i visse tilfælde fatalt postoperativt forløb. Flere faktorer kan selvstændigt eller som led i en kæde af begivenheder føre til AL, men iskæmi og venøs stase i anastomoseområdet har afgørende betydning. Højvolumencentre (min. 20 ØR pr. år) associeres med en lavere samlet postoperativ mortalitet og morbiditet end lavvolumencentre [1]. Retrospektive data og manglende stringens vedrørende definitionen af komplikationer vanskeliggør dog tolkningen af...
Blad nummer: 
Sidetal: 
3087
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side