Content area

|
|

Kardilaterende behandling ved akut hjertesvigt

Stor randomiseret undersøgelse kan ikke vise effekt af infusion af serelaxin til patienter med akut hjertesvigt.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Akut hjertesvigt skyldes i de fleste tilfælde forværring af allerede eksisterende kronisk hjertesvigt. I forbindelse med den akutte forværring er der ofte troponinudslip fra hjertemusklen som tegn på belastning af myocytterne, og studier viser, at gentagne indlæggelser med akut hjertesvigt prædicerer dårlig prognose. Som støtte for hypotesen at effektiv aflastning af hjertemusklen i forbindelse akut hjertesvigt er vigtig har et mindre studie tidligere vist, at akut behandling med det kardilaterende lægemiddel serelaxin reducerer dødelighed ved akut hjertesvigt. I et nyt internationalt studie med dansk deltagelse har man randomiseret over 6.500 patienter med akut hjertesvigt til enten infusion af serelaxin over 48 timer eller tilsvarende infusion af placebo oven i den vanlige behandling. Studiet konkluderer, at serelaxin ikke havde effekt på hverken det akutte kliniske forløb, genindlæggelser eller dødelighed i de efterfølgende 180 dage.

Professor Hans Eiskjær, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Serelaxin er en rekombinant form af det humane hormon relaxin-2 med vasodilaterende effekt, som f.eks. produceres under graviditeten. Akut hjertesvigt er hos mange patienter præget af misforhold mellem den perifere systemiske modstand og hjertets pumpeevne. Afterload-reduktion burde teoretisk være gunstigt. Serelaxin reducerede blodtrykket signifikant, men var uden effekt på mortalitet efter 180 dage og risikoen for forværring af hjerteinsufficiens inden for de første fem dage. Indlæggelsestid og den efterfølgende risiko for genindlæggelse inden for de første 180 dage var den samme i de to grupper. Det aktuelle studie RELAX-AHF-2 var seks gange større end det oprindelige studie RELAX-AHF og nu med tilstrækkelig statistisk styrke til at undersøge effekten på kardiovaskulær død. Den manglende effekt af kortvarig vasodilaterende behandling er i overensstemmelse med nyere lige så skuffende studier med andre vasodilaterende farmaka i gruppen af natriuretiske peptider – ularitide: TRUE-HF og nesiritide: ASCEND-HF. Konklusionen er, at vi stadig ikke har dokumentation for nogen anden mortalitetsreducerende akut medicinsk behandling til patienter med akut hjerteinsufficiens end diuretika«.

Metra M, Teerlink JR, Cotter G et al. Effects of serelaxin in patients with acute heart failure. N Engl J Med 2019;381:716-26.

Interessekonflikter: ingen.

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side

af Jan Nielsen | 16/10
7 kommentarer
af Ole Jensen Møller | 16/10
2 kommentarer
af Poul Erik Buchholtz | 16/10
1 Kommentar
af Poul Ole Eriksen | 16/10
2 kommentarer
af Christian Schlütter | 16/10
2 kommentarer
af Sven Felsby | 08/10
1 Kommentar
af Thora Gudrunardottir | 06/10
2 kommentarer
af Carsten Ulrik Henriques | 01/10
1 Kommentar