Content area

|

Klassisk mesterlære med passiv observation er læringsmæssigt ineffektivt

Introduktion af superviserede opgaver med feedbackloop vil kunne løfte den kliniske uddannelse på medicinstudiet og medføre bedre og mere selvstændige læger.
Feedbackloop
Forfatter(e)
Redaktionen

På medicinstudiets kliniske kurser anvendes ofte traditionelt mesterlære, hvor studerende passivt følger en læges arbejde. Statusartiklen af Chawes og Johannesen fokuserer på læringsforløb med et feedbackloop, som består af flere faser, herunder information til studenten, studentens teoretiske forberedelse, studentens fremlæggelse af overvejelserne, formativ feedback fra vejlederen, patientkontakt hvor studenten optager anamnesen og undersøger patienten, studentens fremlæggelse med feedback fra vejlederen efterfulgt af, at vejlederen til sidst undersøger patienten og lægger den endelige plan.

Læs statusartikel
Feedbackloop på medicinstudiets kliniske kurser
Bo Chawes & Jesper Johannesen

Right side

af Susanne Mejlby Nielsen | 06/08
4 kommentarer
af Gunvor Kramshøj Larsen | 04/08
28 kommentarer
af Jette Birgitte Lehnsbo Korsgaard | 03/08
2 kommentarer
af Olaf Bjarne Paulson | 03/08
1 Kommentar
af Hanne Hulgaard | 02/08
4 kommentarer
af Christian Stefan Legind | 28/07
2 kommentarer
af Connie Lærkholm Hansen | 23/07
1 Kommentar
af Lene Heise Garvey | 23/07
4 kommentarer
af Peter Tagmose Thomsen | 20/07
1 Kommentar