Skip to main content

Klinisk forløb af COVID-19 i Danmark

Høj alder og multimorbiditet øger risikoen for død, som hos patienter under 80 år og patienter uden komorbiditet er under 5%.

Foto: Claus Boesen
Foto: Claus Boesen

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

1. okt. 2020
02 min

De fleste tilgængelige opgørelser over forløb af COVID-19 er baseret på hospitalskohorter, og der mangler gode opgørelser på befolkningsniveau. I et nyt dansk studie anvender man den nyetablerede nationale SARS-CoV-2-kohorte, som inkluderer alle danske borgere, som er blevet testet PCR-positive for SARS-CoV-2. I studiet er der inkluderet 11.122 patienter, der er testet positive i perioden fra 27. februar 2020 til 19. maj 2020. Forfatterne beskriver kliniske karakteristika og identificerer prædiktorer for indlæggelse og død. Omkring 20% af patienterne blev indlagt, og 30-dagesmortalitet af alle årsager blandt de PCR-positive var 5,2%. Alder var stærkt relateret til mortalitet: Sammenlignet med gruppen af 50-59-årige var dødeligheden ca. 15 gange højere blandt 70-79-årige og 90 gange højere blandt dem, som var over 90 år gamle. Kun få patienter under 60 år døde. De fleste kroniske sygdomme var associeret til højere risiko for hospitalsindlæggelse og død og især patienter, som var multimorbide, havde høj risiko.

Overlæge Christian Søborg, Infektionsmedicinsk Sektion, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital kommenterer: »Dette landsdækkende studie af COVID-19-epidemiens første måneder i Danmark identificerer særlige risikofaktorer for alvorligt forløb af sygdommen. Ved over to komorbiditeter stiger risikoen for død markant. Epidemien i Danmark i foråret 2020 var desuden karakteriseret ved, at sundhedssystemet ikke blev presset ud over sin kapacitet på noget tidspunkt. Da epidemien var på sit højeste, midt i april, blev kun ca. 15% af den samlede respiratorkapacitet benyttet, hvilket giver et mere klart billede af risikofaktorernes reelle betydning for sygdomsforløbet. Sundhedspersonalet stod for 22% af alle PCR-positive SARS-CoV-2-tilfælde. Den høje procentdel kan delvist forklares ved aktiv case-finding i forbindelse med sygehusudbrud, hvor også asymptomatiske tilfælde bliver opsporet. Men det henleder også et nødvendigt fokus på at sikre arbejdsgangene bedre i vores sundhedsvæsen under COVID-19-epidemien«.

Reilev M, Kristensen KB, Pottegård A et al. Characteristics and predictors of hospitalization and death in the first 11 122 cases with a positive RT-PCR test for SARS-CoV-2 in Denmark: a nationwide cohort. Int J Epidemiol 5. sep 2020 (e-pub ahead of print).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen