Content area

|
|

Komplikationer og dødelighed ved akut hoftebrudskirurgi vs. elektiv total hoftealloplastik

Foto: Colourbox.
Forfatter(e)
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

Patienter, som indlægges til akut hoftebrudskirurgi (aHBK) er gennemsnitligt 80-85 år og har betragtelig komorbiditet. Patienter, som indlægges til elektiv total hoftealloplastik (eTHA) pga. f.eks. artrose er gennemsnitligt i 70'erne og uden tilsvarende komorbiditet. Flere studier har vist, at aHBK er forbundet med en højere perioperativ komplikations- og mortalitetsrisiko end eTHA. Man ved imidlertid ikke, om det kunne være betinget af ovennævnte forskelle. Formålet med nærværende registerstudie var således at undersøge dette.

Grundlaget for analysen var data for i alt 690.995 patienter, som var over 45 år og var blevet opereret med aHBK eller eTHA på et af 864 franske hospitaler i perioden 2010-2013. Komorbiditet og evt. postoperative komplikationer blev bestemt ud fra registrerede ICD-koder.

De patienter, som havde fået foretaget eTHA (n = 371.191) var yngre (70 år vs. 82 år), flere mænd (44% vs. 25%) og havde færre komorbiditeter end dem, som havde fået foretaget aHBK (n = 319.804). Efter aHBK døde 10.931 patienter (3,4%) inden udskrivelse, og 669 (0,2%) døde efter eTHA.

I en subanalyse matchede man i alt 234.314 patienter på alder, køn og præoperativ komorbiditet og fandt, at aHBK sammenlignet med eTHA var associeret med en højere risiko for både død under primær indlæggelsen (1,8% vs. 0,3%; relativ risiko (RR): 5,9; 95% konfidens-interval (KI): 5,3-6,6; p < 0,001) og større/alvorligere postoperative komplikationer (5,9% vs. 2,3%; RR: 2,5; 95% KI: 2,4-2,6; p < 0,001).

Overlæge Henrik Palm, leder af Hoftefraktur Enheden, Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Begge patientgrupper opereres i hoften, men må ellers betragtes som forskellige – hvilket desværre ofte overses. I studiet påpeger man ikke årsager, såsom at det evidensbaseret ikke er muligt at fravælge eller udsætte aHBK. I Danmark er hoftebrudsbehandlingen bedret med tværfagligt samarbejde og øget national kvalitetssikring, men halter fortsat efter eTHA med hensyn til forskningsmidler/-indsats, accelererede forløb og operation kun af speciallæger. Derfor håbes der på en snarlig National Klinisk Retningslinje for hoftebrud«.

Le Manach Y, Collins G, Bhandari M et al.

Outcomes after hip fracture surgery compared with elective total hip replacement.

JAMA 2015;314:1159-66.

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer