Skip to main content

Kondylomers betydning for livskvalitet på lang sigt - et opfølgningsstudie

Medicinsk antropolog Gitte Lee Mortensen AnthroConsult, Århus
16. apr. 2010
02 min
Introduktion

Kondylomer er en af de mest udbredte kønssygdomme i Nordeuropa i dag. Sygdommen kan være svær at behandle, men anses ofte for at være en mindre alvorlig kønssygdom. De få eksisterende studier af kondylompatienters livskvalitet peger dog på, at patienter bliver psykisk påvirket af det usikre tids-

og helbredelsesforløb, ligesom de rammes identitetsmæssigt og socialt af sygdommens stigmatiserende aspekter. Især påvirker sygdommen deres kærligheds- og sexliv markant. Målet med dette studie var at undersøge de eventuelle langtidseffekter af at have haft kondylomer.

Materiale og metoder

Dette studie fulgte op på to tidligere livskvalitets-studier blandt danske kondylompatienter. Kvalitative metoder blev anvendt for at opnå et nuanceret indblik i de eventuelle langtidseffekter af kondylomer. Der blev gennemført individuelle interview efter semistrukturerede interviewguider med seks tidligere kondylompatienter, som havde været fri for synlige kondylomer i mindst et år. Interviewene blev analyseret med en diskursteoretisk tilgang til sprog og be-tydningsdannelse.

Resultater

Studiets resultater viste, at kondylomer kan have -negative konsekvenser for livskvaliteten længe efter, at de er væk (Figur 1 ). Deltagerne gav udtryk for vedvarende bekymringer for recidiv og for at udvikle anogenital kræft. Denne frygt var forbundet med en uklar op-fattelse af sammenhængen mellem humant papillom-virus (HPV), kondylomer og genitale kræftformer. Flere mente desuden, at kondylomerne fortsat på-virkede deres sex- og kærlighedsliv negativt. Syg-dommen kunne medføre lavt selvværd, frygt for re-infektion og nedsat sexlyst. Kvinderne led især under permanente skader på deres genitale slimhinder som følge af laserbehandling.

Konklusion

Dette studies resultater understreger vigtigheden af at udbrede viden om kondylomer for at optimere -brugen af forebyggelsesmetoder som kondom og firevalent HPV-vaccination. Resultaterne viser også, at de patienter, som har fået kondylomer, har behov for at blive inddraget i beslutninger vedrørende behandlingsstrategi samt for detaljeret information om sygdommen. Deltagernes bekymringer for recidiv og anogenital kræft indikerer, at disse bør adresseres

i kommunikationen med tidligere kondylompatienter. Mens en vag ide om HPV kan forårsage frygt for kræft, kan klar information reducere unødvendige bekymringer og forbedre den forebyggende sundhedsadfærd. Endelig er det muligt, at viden om den høje prævalens af HPV kan reducere den stigmatisering, som forbindes med kondylomer.

Korrespondance: Gitte Lee Mortensen , AnthroConsult, Fynsgade 24, 2. th., DK-8000 Århus C. E-mail: glm@anthroconsult.dk

Antaget: 1. marts 2010

Interessekonflikt: AnthroConsult har modtaget forskningsstøtte til dette -studie fra Sanofi Pasteur MSD.

Dette er et resume af en originalartikel publiceret på www.danmedbul.dk som Dan Med Bul 2010;57(4):A4140

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen