Content area

|
|

Kortere konsultationstid hos specialist ved direkte henvisning til computertomografi ved mistanke om lungecancer i almen praksis

Straight-to-test computed tomography from primary care to fast-track reduces chest-physician time.
Forfatter(e)
Louise Mahncke Guldbrandt1, 2, Morten Fenger-Grøn1, Birgitte Holst Folkersen3, Torben Riis Rasmussen3 & Peter Vedsted1 1) Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet 2) Afdelingen for Almen Medicin, Institut for Forskningssundhed, Aarhus Universitet 3) Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
INTRODUKTION Lungekræft er den hyppigste kræftdødsårsag i Danmark, og prognosen er stærkt afhængig af sygdomsstadiet. I 2008 indførte man lungekræftpakken i Danmark. Praktiserende læger kan henvise til denne ved begrundet mistanke om lungekræft på basis af et røntgenbillede eller patientens symptomer. Symptomer på lungekræft har en lav positiv prædiktiv værdi i almen praksis, og der skal derfor udredes relativt mange for at sikre tidlig diagnostik. Det øgede fokus på tidligere henvisning og en lavere tærskel for henvisning øger behovet for udredninger. Dette udfordrer den traditionelle tan...
Blad nummer: 
Sidetal: 
3106
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Claus Pommerencke | 18/09
4 kommentarer
af Andreas Gothardt Lundh | 17/09
1 Kommentar
af Bjørn Søeberg | 17/09
33 kommentarer
af Lene Annette Norberg | 15/09
5 kommentarer
af Søren Holm | 14/09
1 Kommentar
af Flemming Frank Madsen | 11/09
1 Kommentar