Skip to main content

Kritisk sygdom som følge af coronavirus 2 (SARS-Cov-2) i Wuhan

Patienterne havde høj mortalitet trods avanceret intensivbehandling

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox
10. mar. 2020
02 min

Epidemien med coronavirus 2 (SARS-Cov-2) antages at være opstået i byen Wuhan i den kinesiske provins Hubei. Artiklen af Yang et al er baseret på data fra ét hospital i Wuhan og beskriver sygdomsforløbet hos intensivpatienterne. Samlet blev der i perioden fra sidst i december 2019 til 26. januar 2020 indlagt 710 patienter med SARS-Cov-2-verificeret pneumoni på hospitalet, af dem blev 55 patienter (8%) med en gennemsnitsalder på 60 år behandlet på intensivafdelingen mediant ni dage efter symptomdebut. Ca. 71% havde brug for mekanisk ventilation, 35% for vasoaktivbehandling, 17% for dialyse og 12% for ECMO. Samlet var 28-dagesmortaliteten 61%, og den var højere blandt ældre patienter (gennemsnitsalderen blandt dem, som overlevede, var 52 år sammenlignet med 65 år blandt dem, som døde) og dem med kroniske sygdomme. Det relativt lille antal tilfælde betyder dog, at det er svært at sige præcist, hvordan de enkelte kroniske sygdomme, som KOL, hjertesvigt, eller diabetes påvirker risikoen for at dø, men for cerebrovaskulær sygdom var det markant. Tiden fra symptomdebut til hospitals- eller intensivindlæggelse var ikke relateret til overlevelsen. De fatale forløb var karakteriseret ved akut respiratorisk distress-syndrom, septisk shock og multiorgansvigt, inklusive nyresvigt.

Professor Anders Perner, Intensivafdelingen, Rigshospitalet, kommenterer: »Dette er meget brugbare data til at få et første indblik i byrden af SARS-Cov-2 for patienterne, intensivafdelingerne og hospitalsvæsenet. Patienterne og håndteringen ligner forløbet for intensivpatienter med svær influenza, men dødeligheden er nok højere. Andre kinesiske data tyder på, at flertallet af de fatale forløb ikke har været intensivt behandlet. Med mange patienter indlagt på intensivafdelinger i Lombardiet får vi løbende bedre data til at planlægge et eventuelt større udbrud i Danmark«.

Yang X, Yuan Yu Y, Xu J et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet Respiratory Medicine 21. feb 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: AP modtager fondsmidler fra Novo Nordisk Fonden

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen