Content area

|

Kunstig intelligens er egnet til brug i dermatologien

Der er dog udfordringer med implementering og evaluering af modellerne i den kliniske virkelighed.
Telemedicinske tjenester inden for dermatologi er udbredt som hjælp til diagnostik af hudsygdomme i bl.a. primærsektoren.
Forfatter(e)
Redaktionen

Hudsymptomer er en hyppig årsag til kontakt til egen læge og ca. en ud af fire henvisninger fra de praktiserende læger går til dermatologer. Dermatologi er velegnet til brug af kunstig intelligens-modeller. Studier viser, at sådanne modeller allerede nu er bedre end dermatologer til at skelne malignt melanom fra naevi på billedmateriale. Statusartiklen af Thomsen et al beskriver udviklingen og udfordringerne med implementering og evaluering og konkluderer, at der fortsat er langt til effektiv hjælp til bred diagnostik af generaliserede hudsygdomme.

Læs statusartikel
Kunstig intelligens til diagnostik af hudsygdomme
Kenneth Thomsen, Andreas Pihl, Lars Iversen et al

Right side