Content area

|
|

Labour Ward Management Course

Forfatter(e)
Reservelæge Thomas Bergholt E-mail: Thomas.Bergholt@hh.hosp.dk Kandidatstipendiat Jan Stener Jørgensen Overlæge Lone Egly Hvidman

The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists afholdt for første gang kurset »Labour Ward Management« den 29. september 2003 og fem dage frem i RCOG's hovedkontor, 27 Sussex Place, Regents Park, London. Kurset henvendte sig primært til obstetrikere fra Storbritannien, men der var også repræsentanter fra Irland, Island, Sverige og Danmark.

Mandag var helliget de skiftende behandlingstendenser inden for graviditet og fødsel gennem de seneste hundrede år, og det blev fastslået, at vi har bevæget os fra en periode med lave forventninger og høje risici til en tid med høje forventninger og lave risici.

Om eftermiddagen blev forholdet mellem kunst og videnskab i lægegerningen gennemgået, og det blev konkluderet, at begge elementer burde indgå ligeværdigt i al lægelig behandling.

Tirsdag fokuserede man på risikohåndtering, audit og guidelines. Det blev anført, at utilsigtede hændelser fandt sted hos 10% af alle indlagte patienter i England, og 1% døde i forbindelse med udredning eller behandling på et hospital. Det blev fremført, at man bør fokusere på en åben og ikkeanklagende sikkerhedskultur, der omfatter alle faggrupper på en fødeafdeling.

Praktiske obstetriske øvelser var hovedtemaet på kursets tredje dag. De teoretiske aspekter af akutte obstetriske tilstande blev belyst, og herefter blev mulighederne for at lave kliniske scenarier, færdighedstræning og prioriteringsøvelser gennemgået. Det blev understreget, at håndtering af patienter og pårørende i krise kræver en kombination af kliniske færdigheder og empati, sund fornuft, beslutsomhed, handlekraft og holdarbejde.

Torsdag blev data fra epicurestudiet gennemgået. Studiet omfatter en kohorte af 1.882 levendefødte børn med en fødselsvægt på mindre end 1.250 gram og en gestationsalder på op til 28 uger. Det blev understreget, at fundamentale livstegn som vejrtrækning, puls og hjerteaktion bør være helt centrale i planlægning af behandlingsstrategien hos det genoplivede neonatale barn. Den afsluttende kursusdag var tilegnet de juridiske aspekter. Et engelsk advokatfirma, der har specialiseret sig i obstetriske klagesager i England siden 1986, fremførte to væsentlige budskaber. For det første skal alle medarbejdere på en fødeafdeling kende afdelingens kvalitetsmål, og for det andet skal man på afdelingen løbende evaluere og korrigere de processer, der er nødvendige for at sikre, at behandling og omsorg lever op til en vis fællesstandard.

Afslutningsvis skal det anføres, at kurset var både spændende og inspirerende, men at det naturligvis var præget af, at målgruppen primært var engelsk. Vi kan varmt anbefale kurset, og der er planlagt et nyt i efteråret 2004. Yderligere information kan findes på (www.rcog.org.uk). Vi håber, at man i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi vil tage initiativ til at lave et lignende kursus, eventuelt i nordisk regi.

Reference: 
Ugeskr Læger 2004;166(42):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar