Content area

|

Lægen tegner og fortæller

Tegninger kan gøre det lettere at planlægge en operation og forbedre læge-patient-kommunikationen.
Illustrationer kan anvendes til at styrkelæge-patient- kommunikationen i hverdagen. Gengivet med tilladelse.
Forfatter(e)
Redaktionen

Anvendelse af tegning i forbindelse med anatomiundervisning kan øge graden af indlæring, og meget tyder på, at tegninger også kan skabe en bedre forståelse hos patienten og øge både komplians og forståelse for behandlingen. Statusartiklen af Laursen et al konkluderer, at selvom litteraturen på området er sparsom, vil nye teknologier såsom augmented reality, virtual reality og tredimensionelt print kunne bibringe flere facetter til både kommunikation, læring og operativ planlægning.

Læs statusartikel
Tegning er en genvej til bedre anatomiforståelse samt operative og kommunikative færdigheder
Jacob B. Laursen, Line V. Jensen & Ebbe Thinggaard

Right side