Content area

|
|

Laktulose kan medføre den sjældne tilstand pneumatosis coli

Forfatter(e)
Mona K. Kristiansen & Mirela Claude Jensen
Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Silkeborg

Ugeskr Læger 2019;181:V70623

En 57-årig kvinde henvendte sig på stamafdelingen på et sygehus med mavesmerter og opkastninger. En CT viste dilateret væskefyldt colon med luft i tarmvæggen. Der var ikke fri luft eller fri væske intraabdominalt. Generne var forenelige med den sjældne tilstand pneumatosis coli. På tidspunktet for skanningen var patientens almentilstand upåvirket.

Hun var blevet tarmreceseret syv år tidligere pga. cancer recti og fik senere tilbagelagt ileostomi. I efterforløbet opstod der kronisk obstipation, og derfor var hun i behandling med multiple laksantia.

Luft i tarmvæggen, pneumatosis intestinalis, kan ses ved en række benigne såvel som livstruende tilstande. Behandlingen afhænger af årsagen, der kan spænde bredt fra pulmonal sygdom, medicinbrug til livstruende tilstande som f.eks. tarmiskæmi [1].

Patienten havde et stort forbrug af laktulose, hvilket er kendt at kunne udløse pneumatosis coli. Laksantia-behandlingen blev revideret, således at laktulose blev seponeret og ydermere blev der ordineret pivampicillin og metronidazol. En kontrolskanning tre måneder senere viste udtalt regression af luft i tarmvæggen.

Korrespondance: Mona K. Kristiansen.
E-mail: mk.kristiansen1@gmail.com

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 7. oktober 2019

Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Reference: 
Ugeskr Læger 2019;181:V70623

LITTERATUR

  1. Ho LM, Paulson EK, Thompson WM. Pneumatosis intestinalis in the adult: benign to life-threatening causes. AJR Am J Roentgenol 2007;188:1604-13. 22007;188:1604-13.

Right side

af Jan Nielsen | 16/10
7 kommentarer
af Ole Jensen Møller | 16/10
2 kommentarer
af Poul Erik Buchholtz | 16/10
1 Kommentar
af Poul Ole Eriksen | 16/10
2 kommentarer
af Christian Schlütter | 16/10
2 kommentarer
af Sven Felsby | 08/10
1 Kommentar
af Thora Gudrunardottir | 06/10
2 kommentarer
af Carsten Ulrik Henriques | 01/10
1 Kommentar