Content area

|
|

Langtidsfølger efter indlæggelseskrævende COVID-19 i Wuhan

Seksmånedersopfølgning viser høj forekomst af træthed, muskelsmerter, søvnforstyrrelser, angst og depression samt nedsat lungefunktion hos patienter med de sværeste forløb.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Hidtidige opgørelser af senfølger efter svær indlæggelseskrævende COVID-19 har beskrevet forløbet i op til tre måneder. Et nyt kinesisk studie beskriver senfølger i op til seks måneder hos patienter, som overlevede en indlæggelse for COVID-19 i perioden januar-maj 2020. I alt 1.733 af de 2.469 udskrevne patienter kunne følges op. Forfatterne rapporterer, at 63% af patienterne beskrev træthed og muskelsmerter, 26% havde søvnproblemer og 23% angav at have angst og depression. Nedsatte værdier for seksminuttersgangtest blev observeret hos 22-29% af patienterne og var mest udtalt blandt de patienter, som havde de sværeste indlæggelsesforløb med behandling med høje ilttilskud, noninvasiv ventilation eller intubation og respiratorbehandling. Blandt disse patienter kunne man måle nedsat lungediffusionskapacitet hos 56%. I en mindre gruppe af patienterne (n = 94) kunne man beskrive udviklingen i titre af SARS-CoV-2-antistoffer, som var signifikant nedsatte efter seks måneder sammenlignet med værdierne i den akutte fase.

Overlæge Ejvind Frausing Hansen, Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Det kinesiske studie er det hidtil største af COVID-19-senfølger og med den længste opfølgning. Træthed, muskelsvaghed og psykiske senfølger synes at dominere billedet, modsat hvad man har set i studier af kortere varighed, hvor åndenød har været fremtrædende. Undersøgelsen med højopløsnings-CT af lungerne hos en subgruppe indikerer ikke blivende forandringer af betydeligt omfang, og tilsvarende er lungefunktionsnedsættelsen generelt beskeden og mest udtalt hos personer, som har modtaget mekanisk ventilation i det akutte forløb. COVID-19-senfølger udgør et komplekst billede, som dog også ses efter andre svære infektionssygdomme, men grundet pandemiens omfang bliver senfølgeproblematikken betydelig og vil kræve en tværfaglig og tværsektoriel indsats«.

Huang C, Huang L, Wang Y et al. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. Lancet 2021; 397:220-32.

INTERESSEKONSLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Jørgen Skov Jensen | 05/07
1 Kommentar
af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar