Content area

|
|

Langtidsprognose for familiær hyperkolesterolæmi behandlet med statiner

Langtidsopfølgning af børn med genetisk verificeret familiær hyperkolesterolæmi bekræfter statiners effektivitet og taler for tidlig behandlingsstart.

Illustration: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Familiær hyperkolesterolæmi (FH) rammer op mod 30.000 danskere. Børn med FH har stærkt forhøjet LDL-kolesterolniveau, som fører til stærkt øget risiko for tidlig åreforkalkning. Tykkelsen af intima-media (IMT) i a. carotis målt med ultralyd er godt korelleret til kolesterolforhøjelsen og er en veletableret surrogatmarkør for kardiovaskulær risiko. IMT er allerede i syvårsalderen signifikant øget hos børn med FH. Et nyt studie beskriver langtidsprognosen for børn med genetisk verificeret FH behandlet med statiner siden barndommen. Studiet beskriver udviklingen i IMT i forhold til deres raske søskende og sammenligner børnenes risiko for kardiovaskulær sygdom og død med den historiske risiko hos børnenes forældre med FH. Forfatterne konkluderer, at statinbehandling påbegyndt i barndommen er meget effektiv til at forsinke progression af åreforkalkning og til at forebygge kardiovaskulær sygdom i voksenalderen.

Professor Anne Tybjærg Hansen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, kommenterer: »Forfatterne fulgte 214 børn med FH: 98% med mutation i LDL-receptor eller ApoB [apolipoprotein B], i op til 20 år, som havde fået statinbehandling fra 8-18-årsalderen. LDL-kolesterol hos patienterne var i gennemsnit reduceret med ca. 2 mmol/l: –32%, mens den var steget med ca. 0,6 mmol/l: +24%, hos deres 95 raske søskende, og der var samme progression af IMT i de to grupper. Den kumulerede incidens af kardiovaskulære hændelser og død var lavere hos patienterne med FH end hos deres FH-forældre med samme alder: 1% vs. 26% og 0% vs. 7% ved 39 år. European Atherosclerosis Society og International Atherosclerosis Society fastslår, at LDL-,hypotesen’ nu må betragtes som et faktum, og at konsekvenserne af forhøjet kolesterol for åreforkalkningssygdom bestemt ikke kun er af det absolutte niveau af LDL-kolesterol, men også af den kumulerede eksposition af karvæggen for LDL-kolesterol over tid. Dette er et vigtigt argument for behandling så tidligt som muligt hos disse patienter, da deres eksposition for højt LDL-kolesterol starter allerede ved fødslen. Studiet leverer derfor et stærkt argument for at starte statinbehandling så tidligt som muligt hos børn med FH for at reducere risikoen for kardiovaskulær sygdom«.

Luirink IK, Wiegman A, Kusters M et al. 20-year follow-up of statins in children with familial hypercholesterolemia. N Eng J Med 2019;381:1547-56.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Rune Lolk | 11/12
12 kommentarer
af Claus Gramstrup Hansen | 10/12
4 kommentarer
af Birgit Alsbjerg | 10/12
1 Kommentar
af Henning Bagger | 09/12
1 Kommentar
af Johanne Dikland | 09/12
4 kommentarer
af Bogi Dánialson Davidsen | 07/12
1 Kommentar
af Mats Lindberg | 06/12
1 Kommentar
af Jens Ole Mathiesen | 06/12
2 kommentarer